Μικρά Νησιά, μεγάλο μέλλον!

mikra nhsia othonoi

Παραγωγική Ανασυγκρότηση στα μικρά νησιά μέσα από μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στους Οθωνούς (Διαπόντιοι νήσοι, στην Κέρκυρα) το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

Κατά την διάρκεια του Συνέδριου οι σύνεδροι Δήμαρχοι, αιρετοί, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, εμπειρογνώμονες τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και -δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε- το σύνολο των κατοίκων των Οθωνών, συζήτησαν, συμμετείχαν στα εργαστήρια και κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το μεγάλο στοίχημα της χώρας: την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και πώς αυτή περνά μέσα από τα μικρά Νησιά.
Τα Μικρά Νησιά είναι μέρος της λύσης της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Χώρας…

Oι μικρονησιωτικές κοινωνίες μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης, τόσο των δικών τους κοινωνιών, όσο και σε εθνικό επίπεδο ως μέρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης- περιφερειακής ανάπτυξης.

Για να έχουμε όμως την ποθούμενη Παραγωγική Ανασυγκρότηση οι Ικανές και Αναγκαίες μικρονησιωτικές Συνθήκες είναι:
• Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα μικρά νησιά,
• Ζωντανή επιχειρηματική κοινότητα( σεβόμενοι την ιδιομορφία, το περιβάλλον και τα όρια του κάθε νησιού,
• Ικανές ασφαλείς και τακτικές μεταφορές ανθρώπων πραγμάτων και δεδομένων,
• Έγκαιρη και έγκυρη διάδοση της γνώσης
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και βέβαια
• Ζωντανή κοινωνία και ανοικτά σχολεία…

Οι σύνεδροι ενημερώθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ και Δημοσιών Επενδύσεων κο Παναγιώτη Κορκολή για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των φορέων προς αυτή την κατεύθυνση, τη δέσμευση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου ότι οι κατανομές των πόρων της Πολιτικής Συνοχής δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στο ΑΕΠ αλλά και σε κοινωνικούς και γεωγραφικούς δείκτες όπως η νησιωτικότητα.

Μεγάλη ικανοποίηση ακόμη προκάλεσε η είδηση της στοχοθέτησης της πολιτείας έως το 2023 να έχουμε ολοκληρώσει τα έργα υποδομών στους τομείς Ύδρευση Αποχέτευση και Διαχείρισης απορριμμάτων, στο σύνολο των μικρών Νησιών. Πρώτη έγκριση χρηματοδότησης της Μονάδας Αφαλάτωσης στο Μαθράκι και βέβαια η έγκριση της εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη συστήματος έξυπνων δεικτών ως εργαλείο λήψης απόφασης για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών αυτών θα επιτρέψει τη διαμόρφωση των απαραίτητων προτάσεων στρατηγικής εντοπίζοντας τους κρίσιμους παράγοντες και τις επιπτώσεις τους. Ουσιαστικά δηλαδή, θα δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο που θα βοηθά στην αποφυγή λανθασμένων ή άκαιρων αποφάσεων.

Ακόμη το Εργαστήριο για την Γαλάζια ανάπτυξη του πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων και Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) ασχολήθηκε με το θέμα: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα μικρά νησιά, τα αποτελέσματα του οποίου θα κατατεθούν και στην EUROPEAN COMMISSION - DG MARE.

Παρουσιάστηκε ακόμη ο ρόλος και η συμμετοχή του ΕΔΜΝ στον Κόμβο καινοτομίας (Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, κατασκευή πλωτών ασθενοφόρων, πλοίων αποκομιδής απορριμμάτων και «Εθνικού Πλοίου» για γραμμές ακτινωτών) και η συμμετοχή του στον Κόμβο PELAGOS. Ένας κόμβος στον οποίο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι μεγάλοι φορείς σε θέματα περιβάλλοντος ΚΑΠΕ και ΕΛΚΕΘΕ.

Τέλος έγινε παρουσίαση της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας στον Διεθνή Νησιωτικό Τουρισμό, μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών και του Παγκόσμιου Συνέδριου Νησιωτικού Τουρισμού (Expo – Conference).
Μια συμφωνία μοναδική – επιχειρηματική για τον Ελλαδικό χώρο η οποία δίνει στα ελληνικά μικρά νησιά, πέραν από τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου με την μεγαλύτερη στο κόσμο διοργάνωση έκθεσης και συνέδριου στον τομέα του Νησιωτικού τουρισμού, αλλά και τον ρόλο της Πύλης εισόδου για τα ευρωπαϊκά μικρά νησιά και τον κόμβο επικοινωνίας τους με την συγκεκριμένη διοργάνωση.

cotommatae