Κατάθεση συμπληρωματικού υπομνήματος από ΟΜΥΛΕ και Σωματεία και Συλλόγους Υπαλλήλων ΟΛΘ

limani thessalonikis eisodos

Τον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Ζήση, επισκέφθηκε την Τρίτη 1 Αυγούστου κλιμάκιο της ΟΜΥΛΕ Θεσσαλονίκης

αποτελούμενο από την Φανή Γουργούρη, τον Λάζαρο Τανταλίδη και τον Τριαντάφυλλο Αφεντουλίδη, Προέδρων των Πρωτοβαθμίων Υπαλληλικών Σωματείων στον Ο.Λ.Θ, παρουσία των συμπαραστατών και πληρεξουσίων
δικηγόρων κκ Χρήστου Μπακέλλα και Χαράλαμπου Κουρουνδή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ,
κατατέθηκε «υπόμνημα με συμπληρωματικά στοιχεία, στην από 21/3/2017 κατατεθείσα μηνυτήρια αναφορά κατα παντός υπευθύνου, αναφορικά με την συνολική συνειδητή απαξίωση της δημόσιας κοινωφελούς εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και την, εντεύθεν, ζημία του Ελληνικού Δημοσίου η οποία προέρχεται τόσο από την ιδιωτικοποίηση του «ΟΛΘ» αυτή καθ’ εαυτή, όσο και από το πλαίσιο και την διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού ποσοστού ύψους 67% του μετοχικού της κεφαλαίου, που επιλέχθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και συνιστούν πράξεις και παραλείψεις που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και έχουν, ως εκ τούτου, έκδηλο ποινικό ενδιαφέρον.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της απιστίας και συγκεκριμένα για :

- τη Ζημία ξένης περιουσίας
- τη Προφανή παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχειρίσεως της ξένης περιουσίας,
- τη Κατάχρηση, εκ μέρους του διαχειριστή, της προς τα έξω (έναντι τρίτων) διαχειριστικής εξουσίας του
- τον Αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ διαχειριστικής πράξης και επελθούσας ζημίας
- τη Συνάφεια κινδύνου μεταξύ της παραβίασης της επιμελούς διαχείρισης και της ζημίας.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε της κατάθεσης του Συμπληρωματικού Υπομνήματος, ενημερωθήκαμε από το κο Ζήση ότι η διαδικασία της έρευνας είναι σε εξέλιξη και ότι θα ακολουθήσει η κλήση των προτεινόμενων μαρτύρων».

Pin It