Ουσιαστική βοήθεια για την υλοποίηση έργων υποδομής στα νησιά

leipsoi limani

Δημοσιεύτηκε η Προγραμματική Σύμβαση ΓΓΑιΝΠ και Δήμου Λειψών

 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού, για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και νησιωτικών Δήμων, δημοσιεύτηκε η σύναψη σύμβασης συνεργασίας της ΓΓΑΝΠ με τον Δήμο Λειψών για την διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα υποδομής που λύνουν χρόνια καθημερινά προβλήματα του νησιού (Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης και ανακατασκευή φρεατίων παραλιακής προϋπολογισμού: 82.640,00 €, Επαύξηση της απορροής προς την Λιµνοδεξαµενή Παναγίας Λειψών προϋπολογισμού: 92.000,00 €, Προστασία πρανών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Λειψών προϋπολογισμού 69.600,00 €, Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης στον Προγραμματισμό στην Διοικητική Ωρίμανση και στην Διοικητική Παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ∆ήµου Λειψών προϋπολογισμού: 50.000,00 €, Καθαριότητα εξωτερικών χώρων Δήμου Λειψών για το έτος 2017 προϋπολογισμού: 70.200,00 €).

Με αυτό τον τρόπο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει, στους νησιωτικούς ΟΤΑ, τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις, ώστε να συνδράμεικαι να διασφαλίσει τις διαδικασίες των διαγωνισμών που χρειάζονται.
Η παραπάνω διαδικασία, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί σύντομα και από άλλους Δήμους, λύνει το κύριο πρόβλημα της παντελούς έλλειψης ή υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών σε νησιωτικούς ΟΤΑ, γεγονός που αποτελούσε τροχοπέδη για την υλοποίηση έργων που έχουν ανάγκη οι νησιώτες.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχολίασε πως οι προγραμματικές συμβάσεις της ΓΓΑιΝΠ με τους υποστελεχωμένους Δήμους, αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη ότι είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δήμων ή των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων και που θα μπορούσε να επενδυθεί σε πραγματικά έργα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των νησιωτών και θα δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης στα νησιά μας.

eep logo