ΤΑΙΠΕΔ: Νέο χρονοδιάγραμμα για τη μαρίνα Πύλου

marina pylou taiped

Σύμφωνα με το Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την παραχώρηση

του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου και τμήματος του λιμένος Πύλου 

Tο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ότι "το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Β’ Φάσης έχει τροποποιηθεί ως εξής:

27.10.2017 Κλείσιμο Εικονικής Αίθουσας Τεκμηρίωσης
30.10.2017 Ημερομηνία Υποβολής

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν".

 

ETEKA_Desktop

eep logo