Χρηματοδότηση της οδικής σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών - Ευζώνων

limani thessalonikis eisodos

Κομισιόν σε Σπυράκη: Δυνατότητα χρηματοδότησης από το σχέδιο Γιούνκερ

για το έργο σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών – Ευζώνων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020

Το δρόμο του σχεδίου Γιούνκερ δείχνει η Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της οδικής σύνδεσης της έκτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών - Ευζώνων.

Το κρίσιμο θέμα της διασύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τους κύριους οδικούς άξονες του εθνικού δικτύου έφερε στο προσκήνιο με ερώτηση της προς την Κομισιόν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη.

Συγκεκριμένα η Μαρία Σπυράκη με ερώτησή της ζήτησε να μάθει αν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του έργου που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων του αναδόχου.

Η Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., κυρία Βιολέτα Μπούλκ, απαντώντας στην ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, την ενημέρωσε ότι το έργο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί και να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2020, ενώ η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση του έργου μπορεί να φτάσει τα 65 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η Επίτροπος Μεταφορών προτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (σχέδιο Γιούνκερ) ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης του έργου. Τέλος όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση του έργου από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF), η κυρία Μπουλκ διευκρινίζει ότι η διασύνδεση θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη εφόσον εντάσσεται στις προτεραιότητες του μηχανισμού, σκοπός του οποίου είναι μεταξύ άλλων να διευκολυνθούν οι θαλάσσιες/χερσαίες συνδέσεις και κατά προτεραιότητα οι συνδέσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών με την εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Το έργο σύνδεσης της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ) είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είχε συμβασιοποιηθεί με προϋπολογισμό 35 εκ. ευρώ και είχε ξεκινήσει να υλοποιείται. Ωστόσο, λόγω οικονομικών προβλημάτων του αναδόχου, το έργο δεν ολοκληρώθηκε, ως όφειλε, αφήνοντας ατελές μέρος της σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, το τοπικό οδικό δίκτυο επιβαρύνεται με την πρόσθετη κυκλοφορία, δυσχεραίνοντας τις τοπικές μετακινήσεις, επιβαρύνοντας τις υφιστάμενες υποδομές, και εν τέλει ζημιώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται .

Έχοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της διασύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τους κύριους οδικούς άξονες το εθνικού δικτύου, αλλά και της τεράστιας επιβάρυνσης που έχει δημιουργηθεί λόγω της ελλιπούς ολοκλήρωσης του αρχικού έργου, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δύναται το μέρος του έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί, να ενταχθεί άμεσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020»;

2. Δύναται το μέρος του έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί, να ενταχθεί κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα “Connecting Europe Facility” δεδομένου ότι η συγκεκριμένη σύνδεση εντάσσεται στο Διάδρομο “Orient-East-Med”;

3. Υπάρχουν, πλην των ανωτέρω, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου;»

Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Βιολέτας Μπουλκ έχει ως εξής:

«1. Το έργο σύνδεσης του 6ου προβλήτα (Kαλοχώρι) του λιμένα της Θεσσαλονίκης με τον εσωτερικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης και τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) είχε εγκριθεί να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 - 2013. Λόγω καθυστέρησης των εργασιών, το έργο δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015 και, συνεπώς, προγραμματίσθηκε να συνεχισθεί και να χρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2014 -2020. Οι εργασίες αναμένεται να περατωθούν έως τα τέλη του 2020. Η χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί για την 1η φάση ήταν 20,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση για τη 2η φάση θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 65 εκατομμύρια ευρώ.

2. Οι θαλάσσιοι λιμένες είναι σημεία εισόδου στις χερσαίες/θαλάσσιες υποδομές των διευρωπαϊκών διαδρόμων. Σκοπός του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF) είναι μεταξύ άλλων να διευκολυνθούν οι θαλάσσιες/χερσαίες συνδέσεις και κατά προτεραιότητα οι συνδέσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών με την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Πάντως, ένα οδικό έργο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο εφόσον εντάσσεται στις προτεραιότητες των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων βάσει του CEF.

3. Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων εφόσον πληροί τους εφαρμοστέους κανόνες».