Διαμορφώνοντας τον οδικό χάρτη για την εισαγωγή του ηλεκτρισμού στην ναυτιλία

elemed naftilia

Για πιο βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο

 

Η χάραξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη χρήση του ηλεκτρισμού ως ενός βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου, με σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τα ελληνικά λιμάνια, ενισχύοντας τη νησιωτικότητα και τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών, τέθηκε επί τάπητος στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα elemed στις 30 Ιουνίου 2017 στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδου στον Πειραιά.

Η εκδήλωση αποτέλεσε κοινό τόπο συνάντησης και συζήτησης μεταξύ στελεχών της ναυτιλίας & της ενέργειας, εκπροσώπων αρμόδιων δημόσιων φορέων, ρυθμιστικών και λιμενικών αρχών καθώς και εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος elemed. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Διευθυντής Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τονίζοντας ότι «η κατεύθυνση της ΡΑΕ είναι να συνδράμει στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να αναληφθούν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια στον τομέα της Ναυτιλίας, υπό το πρίσμα του οφέλους του Έλληνα καταναλωτή και της Εθνικής Οικονομίας».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε ανοικτή διαβούλευση των προτάσεων του elemed, για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου που θα υποστηρίζει την τεχνολογία ηλεκτροδότησης εντός των λιμένων και θα εισαγάγει την έννοια του αειφόρου πλοίου. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάταξη της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ναυτιλιακών καυσίμων, με ισότιμους –ή ευνοϊκότερους- όρους από τα συμβατικά καύσιμα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές του προγράμματος elemed, διεθνείς πρακτικές υιοθέτησης της πράσινης αυτής τεχνολογίας ηλεκτροδότησης λιμένων και ηλεκτροκίνησης πλοίων, καθώς και οι προοπτικές χρήσης της στο Λιμάνι του Πειραιά.

Ο Πάνος Μήτρου, Technology & Innovation Manager, Marine & Offshore, South Europe στο Lloyd’s Register, τόνισε: «Πρόκειται για την ταχυτέρα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στη ναυτιλία παγκοσμίως με ιδανικό πεδίο εφαρμογής την Ελλάδα. Μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τη νησιωτικότητά μας και να στρέψουμε την ναυτιλία και τις λιμενικές μας υποδομές σε μια απόλυτα βιώσιμη οδό».


Σχετικά με τη Δράση elemed
Η Δράση elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean) προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του Νότιο-Ανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων. Στα πλαίσια του elemed, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λιμάνι της Κυλλήνης.

eep logo