Διαγωνισμός για την κάλυψη 54 θέσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ypoyrgeio naftilias

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και προκηρύχτηκε η πρόσληψη 54 μόνιμων ή ΙΔΑΧ

 

Με πρωτοβουλίες του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και προκηρύχτηκε η πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/τ.ΑΣΕΠ/2017 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/15-6-2017.

Ειδικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά φορέα είναι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ιατρών ειδικοτήτων)
• Πέντε (05) θέσεις ΤΕ κατηγορίας (κλάδου Πληροφορικής, Μηχανικών)
• Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (κλάδου Προσωπικού Η/Υ)
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
• Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
• Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
• Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
• Δύο (02) θέσεις (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
• Δώδεκα (12) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων και διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
• Δύο (02) θέσεις ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών Εφαρμογών
• Έντεκα (11) θέσεις ΔΕ κατηγορίας διαφόρων Τεχνικών ειδικοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το προαναφερόμενο ΦΕΚ, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr

eep logo