Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τις Μινωικές

minoan coming

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη, με τετραετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Emanuele Grimaldi
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: κ. Μιχαήλ Χατζάκης
ΔιευθύνωνΣύμβουλος: κ. Αντώνιος Μανιαδάκης
Μέλος Δ.Σ.: κ. GianlucaGrimaldi
Μέλος Δ.Σ.: κ. DiegoPacella
Μέλος Δ.Σ.: κ. Paul Kyprianou
Μέλος Δ.Σ.: κ. MarioFuduli
Μέλος Δ.Σ.: κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης
Μέλος Δ.Σ.: κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου

Debate Pireas

eep logo