Πρόταση ναυτιλιακών φορέων στον ΙΜΟ για μείωση των εκπομπών Co2

ploio fougaro

Πρόταση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών Co2 στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα

κατέθεσαν η BIMCO, η Intercargo, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Intertanko. Ειδικότερα, η πρόταση των τεσσάρων Οργανισμών περιλαμβάνει:

-την διατήρηση των ετήσιων συνολικών εκπομπών Co2 της ναυτιλίας, κάτω από τα επίπεδα του 2008 και
-τη μείωση των μέσων εκπομπών Co2 του κλάδου ανά τόνο – χιλιόμετρο κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008.
Παράλληλα πρότειναν ο ΙΜΟ να εξετάσει έναν πρόσθετο μακροπρόθεσμο στόχο για περαιτέρω μείωση των εκπομπών Co2 από τη ναυτιλία με ένα συμφωνημένο ποσοστό μέχρι το 2050 από τα επίπεδα του 2008.

Η κίνηση έρχεται καθώς η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ θα συναντηθεί στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα για να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών Cο2 από τη ναυτιλία, ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Συμφώνου του Παρισιού για φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι ενώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας τόνισαν ότι απαιτείται ουσιαστική και βιώσιμη έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πρόωσης και τα καθαρά καύσιμα πλοίων προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι.

Debate Pireas

eep logo