Τα επόμενα βήματα για την ελληνική ναυτιλία

Tου δρ. Γεωργίου Δ. Πατέρα*

Αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο αποτιμούμε το έργο που έγινε και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα. Η ναυτιλία, όπως και άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας αλλά και οι κοινωνίες, επηρεάσθηκε από τις συνέπειες της πανδημίας που τα απόνερά της συνεχίζουν να μας απασχολούν, αλλά και από γεωστρατηγικές εξελίξεις και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση.

Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αποτελεί για όσους δουλεύουμε στον κλάδο αυτό τρόπο ζωής. Έτσι, η θαλάσσια μεταφορική αλυσίδα και πάλι εκπλήρωσε το καθήκον της μεταφέροντας τρόφιμα, αγαθά, πρώτες ύλες και ό,τι άλλο απαιτεί η ανθρωπότητα σε όλο τον κόσμο.

Ως επίσημος σύμβουλος της ελληνικής πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας και ναυτιλιακών οικονομιών γενικότερα, το ΝΕΕ διαθέτει ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Ο τομέας της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ίσως τον βασικότερο τα τελευταία χρόνια και έχουμε επικεντρωθεί στο μεγαλεπήβολο πρόγραμμα της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου. Η επιδίωξη αυτή έχει δύο στόχους: αφενός τη σταδιακή απανθρακοποίηση των εθνικών θαλάσσιων μεταφορών και αφετέρου τη δρομολόγηση νέων πλοίων της ακτοπλοΐας ώστε να διατηρηθεί η συνοχή του ελλαδικού χώρου και να εξασφαλισθεί η επιβίωση και ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών. Βρισκόμαστε στο στάδιο της σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου και στον σχεδιασμό του αποδεικτικού βιωσιμότητας. Ελπίζουμε ότι την πρόοδο του προγράμματος θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόοδος για τα νέα συστήματα πρόωσης, την επαρκή παραγωγή και διάθεση πράσινων καυσίμων, την επίλυση θεμάτων ασφάλειας που ενέχουν κάποια από τα νέα καύσιμα, καθώς και την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ναυτιλιακών εταιρειών αλλά της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγών καυσίμων, των προμηθευτών, των κατασκευαστών μηχανών και εξοπλισμού και του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Άλλος βασικός τομέας που μας απασχολεί είναι αυτός της ανάδειξης της σημασίας των ναυτικών επαγγελμάτων στους νέους και στις νέες μας. Η ανάδειξη νέων ναυτικών δεν ακολούθησε τη ραγδαία εξέλιξη του στόλου ελληνικής διαχείρισης, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες. Σε συντονισμό με άλλους φορείς θα προβάλουμε μεθοδικά και με σύγχρονο τρόπο τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Ασυγκρίτως υψηλότερες απολαβές από την ξηρά, επαγγελματική καταξίωση, έσοδα για την εθνική οικονομία, δυνατότητες εξέλιξης είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των ναυτικών επαγγελμάτων.

Με ικανοποίηση παρακολουθούμε τις εξελίξεις αναφορικά με την επαναλειτουργία των δύο μεγάλων ναυπηγείων, μετά το επιτυχημένο προηγούμενο στην Ερμούπολη. Ευελπιστούμε ότι ο συνδυασμός ποιότητας και κόστους θα προσελκύσει ποντοπόρα πλοία για δεξαμενισμούς, επισκευές και μετατροπές. Εξάλλου, η αναμενόμενη χρήση εναλλακτικών καυσίμων που προϋποθέτει εγκατάσταση νέων μηχανών και εξοπλισμού, καθώς και η ανακαίνιση χώρων ενδιαίτησης κρουαζιερόπλοιων αποτελούν πιθανούς τομείς δραστηριοποίησης των ναυπηγείων στη χώρα.

Οι αδυναμίες και οι προβληματισμοί από την εφαρμογή του CII την 1η του νέου έτους θα καταγραφούν και πιθανόν να απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις. Ως προς την εμπορία ρύπων, το θέμα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας είναι ρεαλιστικές και θα είναι αποτελεσματικότερες στη μείωση των εκπομπών GHG.

Είχαμε δύο καλές χρονιές για τον θαλάσσιο τουρισμό που συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό. Συμβάλαμε στη διαμόρφωση του νέου κανονιστικού πλαισίου που πιθανόν να επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. Παράλληλα καταθέτουμε προτάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στην αυθεντικότητα των τουριστικών περιοχών και να αποτραπεί ο κορεσμός. Η ορθολογική ανάπτυξη μαρινών και έργων υποδομής αποτελεί στοιχείο της πολιτικής μας.

Οι εξελίξεις για το λιμενικό δίκτυο είναι θετικές και καθοριστικές για την ανάδειξη της χώρας ως μεταφορικού κόμβου.
Η διατήρηση της πρωτεύουσας θέσης της Ελλάδος ως ισχυρού ναυτικού έθνους προϋποθέτει την εξάπλωση και εξέλιξη της ναυτικής μας παράδοσης. Αυτή η ύπαρξη του έθνους μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ναυτοσύνη των Ελλήνων, πρώτο σκαλί για την πρόοδο, το βαπόρι, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα ευεργετήματα, την ισχύ, την υπέρβαση. Με στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες, το ΝΕΕ σχεδιάζει την εξάπλωση της ναυτικής ιδέας.

Η ευμάρεια δεν είναι η μόνη ικανοποίηση που προσφέρει η θάλασσα.

Ικανοποίηση νιώθεις όταν με κακό καιρό προσεγγίζεις καταχείμωνο σε νησί της άγονης γραμμής για να αποβιβάσεις δύο επιβάτες και να παραδώσεις απαραίτητα εφόδια.

Ικανοποίηση νιώθεις όταν όλα στο πλοίο λειτουργούν ρολόι.

Όταν το πλοίο φθάνει στο λιμάνι πριν από το «κανσέλο».

Όταν ως τεχνικός διευθυντής έχεις αποφύγει ζημιές στο πλοίο, ως αρχιπλοίαρχος δεν είχες ατυχήματα, ως crew manager μπάρκαρες τους σωστούς επαγγελματίες που ο καπετάνιος τούς έκανε ομάδα.

Όταν επέτυχες καλές ναυλώσεις.

Ικανοποίηση νιώθεις όταν έχοντας ταξιδεύσει τον κόσμο, νιώθεις κοσμοπολίτης και μπορείς να επικοινωνήσεις και να συνεργασθείς με ανθρώπους από όλες τις φυλές και μέρη του κόσμου.

Ικανοποίηση αισθάνονται όλοι, στο γραφείο και στο πλοίο όταν ολοκληρώνεται το ταξίδι έγκαιρα και χωρίς ζημιές.
Ικανοποίηση νιώθει ο επιχειρηματίας που έχει «στήσει» καλή ομάδα, σε καλό κλίμα, έτοιμη να αντιμετωπίσει την κάθε πρόκληση.

Ικανοποίηση νιώθει ο κάθε Έλληνας ναυτικός, επιχειρηματίας και στέλεχος από τον θαυμασμό που εισπράττει εκπροσωπώντας το Μεγάλο Ελληνικό Ναυτιλιακό Θαύμα.

Αυτά πρέπει να τα διαφυλάξουμε, διότι είναι εθνική περιουσία.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι διαχρονικά θεματοφύλακας αυτών των αξιών.

Καλές θάλασσες στους θαλασσινούς.

Καλή χρονιά σε όλους.

*O Γεωργίου Δ. Πατέρας είναι Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
*από την naftemporiki.gr

eep logo