Ένα κλικ... μπροστά!

koutroumanos leonidas

του Λεωνίδα Κουτρουμάνου

Η πρόσφατη παρουσίαση της έναρξης των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου εξέπληξαν ευχάριστα το σύνολο των επαγγελματιών που ασχολούνται με την Κτηματαγορά. Η δυνατότητα λήψης εγγράφων και διεξαγωγής έρευνας στα οικεία βιβλία από την οθόνη του υπολογιστή, λύνει τα χέρια στους νομικούς παραστάτες όσων διαθέτουν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία.

Αποτέλεσε πάγιο αίτημα των δικηγόρων για πάρα πολλά χρόνια αυτή η ψηφιακή δυνατότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, όταν και άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα Κτηματολογικά Γραφεία στην Ελλάδα. Και τούτο καθώς η βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι δομημένη εξ αρχής ηλεκτρονικά, κατά συνέπεια ήταν απορίας άξιον για ποιο λόγο δεν μπορούσε να δημιουργηθεί η αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα για την διεξαγωγή ελέγχων και την λήψη εγγράφων.

Ο γράφων θα παραθέσει ένα απλό παράδειγμα : Λόγω της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του CODID-19, τα Κτηματολογικά γραφεία και Υποθηκοφυλακεία δέχονται τους δικηγόρους για έλεγχο με ραντεβού. Δυστυχώς όμως λόγω της πληθώρας των αιτημάτων και της συχνά απαντώμενης υποστελέχωσης των εν λόγω υπηρεσιών, σήμερα προσδιορίζονται ραντεβού σε διάφορα Κτηματολογικά ραφεία περί τα μέσα Ιουνίου! Ένα τέτοιο ραντεβού είχε κανονιστεί για έλεγχο σε Κτηματολογικό Γραφείο των Βορείων Προαστίων αύριο 20 Απριλίου. Μόνο που δεν θα χρειαστεί η μετάβαση από τον Πειραιά στα Βόρεια Προάστια, καθώς ο έλεγχος ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή. Εξοικονομήθηκαν περίπου τέσσερεις εργατοώρες.

Καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιου είδους ψηφιακές δυνατότητες και ευκολίες μόνο οφέλη μπορούν να παράξουν. Και όσο και αν φαίνεται παράδοξο, τούτη η υγειονομική λαίλαπα του κορονοιού έχει και θετικές προεκτάσεις. Καθώς η οικονομική ζωή της χώρας θα παρέλυε μετά βεβαιότητας, το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης υλοποιεί σήμερα ταχύτατα, όσα δεν γίνονταν επί δεκαετίες. Ασφαλώς δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα με την εν λόγω ψηφιοποίηση. Υπάρχουν ακόμα αρκετά βήματα να γίνουν. Να τονιστεί μόνο ότι ένας ορθός έλεγχος τίτλων διέρχεται αναγκαστικά και από τη εξέταση των οικείων βιβλίων και των υποθηκοφυλακείων, ακόμα και αν τούτα εξυπηρετούν πλέον αρχειακές ανάγκες, σε όσες περιοχές υφίσταται λειτουγούν Κτηματολογικό Γραφείο. Αυτός όμως ο έλεγχος είναι αδύνατο να λάβει χώρα ψηφιακά, καθώς πρόκειται για χειρόγραφες εγγραφές σε φθαρμένα πολλές φορές βιβλία με πολυετή χρήση.

Παρά τις δυσκολίες, η νεαρή ψηφιακή δυνατότητα δεν μπορεί παρά να επιδοκιμαστεί, πιστεύω από το σύνολο του νομικού κόσμου. Δεν αποτελεί παρά μερική υλοποίηση του πάγιου αιτήματος για μετάβαση και της Δικαιοσύνης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι νομικοί παραστάτες με τελικό αποδέκτη του οφέλους τον πολίτη.

* Αναδημοσίευση από «liberal.gr».