Το InvestEU είναι κατώτερο των Ευρωπαϊκών στόχων για μία βιώσιμη ανάκαμψη

Kokkalis petros

του Πέτρου Κόκκαλη*

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη χρειάζεται τα προγράμματα όπως το InvestEU να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους. Θα ήθελα να πω, όμως, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τελική συμφωνία και την σημαντική περικοπή που επέβαλε το Συμβούλιο.

Το πρόγραμμα δεν είναι όσο φιλόδοξο θα έπρεπε για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που επιβάλει η συγκυρία της πανδημίας. Επίσης, οι πόροι αυτοί πρέπει να διοχετευτούν σε επιχειρήσεις που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Θέλουμε το InvestEU να χρηματοδοτήσει έργα που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κλιματική ουδετερότητα το αργότερο ως 2050 γι’ αυτό και είμαστε αντίθετοι με την χρηματοδότηση επενδύσεων που έχουν βάση τα ορυκτά καύσιμα.

Η αρχή της μη βλάβης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χρηματοδοτούμενο σχέδιο και να μην ισχύει μόνο οριζόντια. Η χρήση των κριτηρίων της ταξινόμησης θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για την παρακολούθηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Προωθώντας κοινωνικά έργα, το InvestEU θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ. Επιδιώξαμε και διασφαλίσαμε ότι τα έργα στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων προωθούν την ισότητα των φύλων και ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών.

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη για να ανταπεξέλθει στους στόχους που η ίδια θέτει. Το πρόγραμμα InvestEU, όπως εγκρίθηκε μετά τον τρίλογο, δεν πληροί αυτούς τους ορούς.

*τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου