Επιβάλλεται επαρκής και εκτεταμένη διαβούλευση για το νέο Master Plan του ΟΛΠ

lampridis christos

του Χρήστου Λαμπρίδη

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να δεσμεύσει τις τύχες των τοπικών κοινωνιών και να οδηγήσει σε μαρασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκρίνει υπό όρους το master plan της Cosco και είχε βάλει κανόνες στα ζητήματα περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση της ΝΔ ενέκρινε όσα είχαμε εγκρίνει, αλλά χωρίς κανόνες. Το αίτημα για διαβούλευση αναδείχθηκε από όλους τους φορείς.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, σε καμία περίπτωση δεν δίνει πραγματική και πλήρη εικόνα ούτε για το περιεχόμενο της απόφασης της Επιτροπής ούτε για τα όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης.
Συγκεκριμένα το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η ΕΣΑΛ αποφάσισε την έγκριση του συνόλου των έργων του Master Plan, τα οποία ωστόσο στην πλειοψηφία τους είναι ήδη εγκεκριμένα από παλαιότερες αποφάσεις της ΕΣΑΛ, είτε αποδεκτά υπό όρους.
Δεν αναφέρεται αν στο νέο Master Plan του ΟΛΠ συμπεριλαμβάνονται οι όροι και οι συστάσεις προηγούμενων αποφάσεων της ΕΣΑΛ για την απόρριψη συγκεκριμένων επενδύσεων (πχ. Mall, Ναυπηγείο), και για τους όρους υλοποίησης που είχαν τεθεί (πχ χρήσεις γης, δημιουργία μουσείου εναλίων αρχαιοτήτων στην περιοχή του ΣΙΛΟ, ηλεκτροδότηση πλοίων για τη μείωση των ρύπων).

Η ανακοίνωση επίσης δεν δίνει την πραγματική εικόνα της συνεδρίασης, στην οποία σύσσωμοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, του παραγωγικού κόσμου και των εργαζομένων που παραβρέθηκαν, απαίτησαν την αναβολή της προκειμένου να γίνει επαρκής διαβούλευση, η οποία πέρα από τυπική υποχρέωση αποτελεί και ουσιαστική ανάγκη.
Η διακοπή επί τετράωρο της συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, προκειμένου ο πρόεδρος της να λάβει εντολές για το περιεχόμενο της εισήγησης του προς την επιτροπή και να προσπαθήσει να την επιβάλλει, είναι δηλωτική της απαξίωσης της Νέας Δημοκρατίας προς τα θεσμικά όργανα και τους δημόσιους λειτουργούς-μέλη της ΕΣΑΛ, αλλά και της ίδιας της λειτουργίας του «επιτελικού κράτους» του κ. Μητσοτάκη. Η ίδια δε απόφαση για διαβούλευση μόνο “επί της επέκτασης των container και car terminal’s”, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο Master Plan, σύμφωνα με εκπροσώπους φορέων αλλά και δεν δίνει δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης της επίπτωσης των νέων αυτών έργων στη συνολική λειτουργία του λιμανιού.

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να δεσμεύσει τις τύχες των τοπικών κοινωνιών και να οδηγήσει σε μαρασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επένδυση πρέπει να γίνει με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη ναυπηγοεπισκευή και τους εργαζόμενους. Επιβάλλεται η διαδικασία διαβούλευσης που θα ακολουθήσει να μην είναι τυπική ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν, αλλά να ακολουθηθεί ο δρόμος της ουσιαστικής αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει η υλοποίηση του νέου σχεδίου για τη ναυπηγοεπισκευή αλλά και για τους παραλιμένιους Δήμους.

eep logo