Το αίτημα εστάλη προς πάσα κατεύθυνση και κάθε παραλήπτη!

korkidis vasilis 2

του Βασίλη Κορκίδη

Η Ελλάδα κατέθεσε και επίσημα, γραπτό αίτημα στον ESM και το EFSM, για πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου της χώρας από το ΔΝΤ, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής περίπου 2,9 δις ευρώ, που τοκίζονται σήμερα με επιτόκιο 5,13%.

Η κίνηση της Κυβέρνησης ενισχύει την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση της χώρας στις διεθνείς αγορές, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι εξοικονομούνται πόροι ύψους 70 εκ. ευρώ για το Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, μέσου ετήσιου επιτοκίου 4,91%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού για 10ετή διάρκεια, όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%.

Με βάση τα στοιχεία η συνολική οφειλή της Ελλάδας προς το ΔΝΤ ανέρχεται σήμερα στα 8,8 δις ευρώ εκ των οποίων 1 δις ευρώ πρέπει να καταβληθεί εντός του 2019, επιπλέον 1,98 δις ευρώ εντός του 2020 και άλλα 2 δις ευρώ το 2021. Με την έκτακτη προεξόφληση, επιτυγχάνεται αναπροσαρμογή των καταβολών για τα επόμενα 2 χρόνια και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του ΔΝΤ.

Μετά την έγκριση των δανειστών, αναμένονται έμμεσες θετικές επιδράσεις στους οίκους αξιολόγησης για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. Το αίτημα πάντως εστάλη με πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και κάθε παραλήπτη.

eep logo