«Θα δώσουμε ώθηση στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο ή θα τον διαλύσουμε...»

athanasiou savvas

του Σάββα Ν. Αθανασίου

Ορίσθηκα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου για να εκπροσωπήσω το σύνολο της μειοψηφίας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Στο συμβούλιο, που είναι 5μελές, συμμετέχουν επίσης από 2 εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και του Δήμου Πόρου. Θεώρησα υποχρέωση μου, πριν αναλάβω καθήκοντα και συγκροτηθεί σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, να καταγράψω το ιστορικό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου αφ' ενός και να αναζητήσω την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο φιλόδοξος φορέας ανάπτυξης της περιοχής μας, προκειμένου να συμβάλλω εποικοδομητικά στη λειτουργία του.

Τα πρώτα ευρήματα ήταν αποκαρδιωτικά:

Ο τελευταίος απολογισμός του Αναπτυξιακού Συνδέσμου που έχει εγκριθεί είναι του έτους 2012. Ο τελευταίος προϋπολογισμός που έχει καταρτιστεί είναι του έτους 2013. Δεν έχουν γίνει οι προϋπολογισμοί των ετών 2013 και 2014 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία του. Δεν έχουν γίνει απολογισμοί για τα έτη 2013 και 2014. Δεν καταβάλλονται οι ετήσιες εισφορές των δύο Δήμων που απαρτίζουν τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο. Διαθέτει μία υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 605.000 ευρώ και είναι για τα λειτουργικά έξοδα. Παραμένουν ακινητοποιημένα και σε αχρησία 4 μικρά και 2 μεγάλα απορριμματοφόρα από το 2010. Η διάρκεια της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου λήγει το έτος 2016! Δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ για την πορεία του τα δημοτικά συμβούλια.

Τι πρέπει να γίνει;

1. Χωρίς καμία συζήτηση πρώτη προτεραιότητα πρέπει είναι η σύνταξη των απολογισμών και των προϋπολογισμών με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταγραφούν οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν. Ακολούθως η ενημέρωση των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του Αναπτυξιακού Συνδέσμου.
2. Επιβάλλεται λήψη απόφαση για την συνέχιση της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου με διεύρυνση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και όχι να περιορίζεται σε διαχειριστή μικροποσών χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό. Μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει ως «αρπαχτή» κυρίως στον τομέα της αποκατάστασης των θεομηνιών. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη λύση: Οι πλειοψηφίες ή τα δημοτικά συμβούλια των δύο Δήμων να αποφασίσουν να οδηγήσουν τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο σε εκκαθάριση, πράξη που θεωρώ λανθασμένη.
3. Ωστόσο, από τους σκοπούς του, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε τομείς που υπάρχουν δυσλειτουργίες, όπως είναι η αποχέτευση, η ύδρευση, η αποκομιδή σκουπιδιών. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι η κοινή διαχείριση των Βιολογικών Καθαρισμών Πόρου και Μεθάνων θα λύσει χρονίζοντα προβλήματα και σίγουρα θα υπάρξει εξορθολογισμός δαπανών με οικονομίες κλίμακος, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι θα προταθούν κοινές ρεαλιστικές λύσεις για την σωστή λειτουργία των ΒΙΟΚΑ.
4. Αυτονόητο είναι ότι η κοινή πολιτική για την ύδρευση θα λύσει πολλά προβλήματα και για τους δύο Δήμους που πρόσφατα απασχόλησαν και τα δύο δημοτικά συμβούλια.
5.Ακόμα και στην αποκομιδή των απορριμάτων με την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Τα οφέλη μπορεί να είναι τεράστια και να περιοριοστούν τα έξοδα των δύο Δήμων και η επιβάρυνση των δημοτών.
6. Οι δυνατότητες του Αναπτυξιακού Συνδέσμου είναι απεριόριστες αρκεί να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης από τους δύο Δήμους – μέλη του. Από τους σκοπούς, που καθορίστηκαν το 1986 προβλέφθηκε ευφυώς ότι μπορεί να λάβει αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών. Τριάντα χρόνια δεν ελήφθη καμία τέτοια πρωτοβουλία, ίσως τώρα να είναι ώριμες οι συνθήκες να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα την ασφαλή, φθηνή, καθημερινή επικοινωνία του Πόρου, των Μεθάνων και της Τροιζηνίας με τον Πειραιά και τα άλλα νησιά και προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Η παρουσία του Παναγιώτη Χατζηπέρου στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε από κοινού σχεδιασμούς που θα επιτρέψουν να επιλύσουμε το πρόβλημα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο με ορατά δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα κυρίως στον τουρισμό.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με απόφαση του Νομάρχη Πειραιά Ανδρέα Φούρα στις 25 Απριλίου 1986 γίνεται η Σύσταση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Γεωγραφικής Ενότητας Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Τροιζηνίας του Νομού Αττικής. Η απόφαση φέρει τον αριθμό 15298, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 418, Τεύχος Δεύτερο, 12 Ιουνίου 1986. Ιδρυτικά μέλη είναι ο Δήμος Λουτροπόλεως Μεθάνων και οι Κοινότητες, Καρατζά Κυψέλης, Γαλατά, Άνω Φαναρίου, Δρυόπης, Κουνουπίτσας, Τακτικούπολης και Τροιζήνας. Δεν συμμετείχαν στην ιδρυτική διακήρυξη η Κοινότητα Μεγαλοχωρίου Μεθάνων και ο Δήμος Πόρου. Όταν αντελήφθησαν οι υπεύθυνοι του Δήμου Πόρου ότι έχαναν σημαντικούς πόρους μετά από 6 χρόνια έκαναν αίτηση για την ένταξη τους. Έδρα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ορίσθηκε ο Δήμος Μεθάνων. Υποχρέωση των μελών του να εισφέρουν ετησίως το 10% επί των τακτικών εσόδων του εκάστοτε προηγούμενου έτους. Η διάρκεια του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ορίσθηκαν τα 30 χρόνια. Το έτος λήξης του Συνδέσμου είναι το επόμενο έτος 2016!
2. Με την απόφαση 35245, που υπογράφει στις 17 Δεκεμβρίου 1992 ο Νομάρχης Πειραιά Παναγιώτης Γύφτουλας και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 753, Τεύχος Δεύτερο, 31 Δεκεμβρίου 1992, που προβλέπει την ένταξη του Δήμου Πόρου.
3. Με την απόφαση 36277, που υπογράφει στις 31 Μαΐου 1995 ο Περιφερειακός Διευθυντής Πειραιά Σπυρίδων Δημητρακάκης και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 521, Τεύχος Δεύτερο, 15 Ιουνίου 1995, μειώνεται η εισφορά των μελών του Συνδέσμου από 10% σε 2% επί των τακτικών τους εσόδων του εκάστοτε προηγούμενου έτους.
4. Με την απόφαση 41667/38495, που υπογράφεται από την Διευθύντρια Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μαρία Καλύβα και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2865, Τεύχος Δεύτερο, 19 Δεκεμβρίου 2011 τροποποιείται η συστατική πράξη και πλέον ο φορέας ονομάζεται Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου και εν συντομία Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Τροιζηνίας, με έδρα το Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας.
5. Με την απόφαση 18791/17174 που υπογράφει στις 11 Μαίου 2012 Διευθύντρια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής Μαρία Καλύβα και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1722, Τεύχος Δεύτερο, 18 Μαίου 2012 τροποποιούνται με συμπλήρωση οι σκοποί του Συνδέσμου.

Β. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Αναπτυξιακού Συνδέσμου διαμορφώθηκαν σε δύο φάσεις. Στην ρώτη φάση είχε οκτώ σκοπούς και συμπληρώθηκαν σε δεύτερη φάση με άλλο ένα σκοπό για την προστασία του περιβάλλοντος, που είχε επιμέρους στόχους.

Σκοποί του Αναπτυξιακού Συνδέσμου είναι οι εξής:

α) Η καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών, η αξιολόγηση των αναγκαίων έργων τεχνικής υποδομής και ο προγραμματισμός τους.
β) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής.
γ) Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή και συντήρηση έργων.
δ) Η συλλογή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων.
ε) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
στ) Η μέριμνα για την αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων.
ζ) Η αξιοποίηση και προβολή των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος.
η) Η μέριμνα για τη βελτίωση των οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιακών μέσων.
θ) Η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων:

(1) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος προστασίας και ανάδειξης του
περιβάλλοντος και του δάσους.
(2) Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού, του δομημένου, του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό των Δήμων.
(3) Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας.
(4) Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
(5) Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και του δάσους και
(6) Δράσεις πυροπροστασίας που σχετίζονται με έργα προμήθειες εξοπλισμού και κάλυψη εξόδων στέγασης πυροσβεστικού κλιμακίου που εξυπηρετεί τους δύο Δήμους.

Γ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου προέρχονται από:

α) Εισφορά των μελών 2% επί των τακτικών εσόδων του εκάστοτε προηγούμενου έτους.
β) Πρόσοδοι από την περιουσία του συνδέσμου.
γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί δωρεές ομογενών κλπ.
δ) Πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.
ε) Οι επιχορηγήσεις από τους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1256/1982 για την εκτέλεση έργων, την κάλυψη δαπανών τους και την πληρωμή αποδοχών του προσωπικού τους.

Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος διαθέτει αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων τα οποία απέκτησε μετά τον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20.9.2010:

Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ2593/4291/22.6.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Τροιζηνία”
προκειμένου να εξυπηρετεί τους Δήμους Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας και Σπετσών: Με 6 πρωτεύοντα οχήματα μεταφοράς χωρητικότητας 22 κ.μ. Με 12 δευτερεύοντα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων χωρητικότητας 7 κ.μ. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 10 χρόνια και η λήξη των συμβάσεων θα γίνει το έτος
2021.

Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Τα γεωγραφικά όρια της ενότητας των ΟΤΑ της Επαρχίας Τροιζηνίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά του Νομού Αττικής, έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμόν κοινή απόφαση 73400/25.10.1985 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης, και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 728/4.12.1985, Τεύχος Β'.

eep logo