Νέα κυβέρνηση : Θέσεις και προοπτικές

harris makrisΤου Χάρη Μακρή*

Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της θέσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της τρόικας με αποτέλεσμα η πορεία προς τη διαπραγμάτευση του χρέους και η έκβαση αυτής να καθίσταται ασαφής. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι αγορές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνουν νευρικές αν και το εργαλείο του μηχανισμού αγοράς κρατικών ομολόγων από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα μπορεί να παράσχει μαξιλάρι ασφαλείας στις αγορές.

Ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης θα είναι μια διεύρυνση των προθεσμιών του προγράμματος διάσωσης. Αυτό θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την συνέχιση της παροχής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ. Παράλληλα η κυβέρνηση θα κερδίσει χρόνο για η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές της για να αναζητηθεί και επιτευχθεί μια συμφωνία αποτρέποντας την έξοδο της Ελλάδος από την ευρωζώνη.
Η κυβέρνηση δεν έχει μεγάλα περιθώρια πιθανοτήτων για διαγραφή μέρους του χρέους της Ελλάδος όπως έγινε με τη Γερμανία το 1953.

Αυτό που είναι πιθανό και εφικτό είναι μια επαναδιαπραγμάτευση του χρέους σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα ξεπληρώσει το χρέος της με βάση το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδος και οι πιστωτές να διευρύνουν τις προθεσμίες αποπληρωμής του χρέους με χαμηλότερα η και μηδενικά επιτόκια ακόμη. Φυσικά όλα αυτά να συνοδευτούν με μια δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για την ελληνική οικονομία.

* Ο Χάρης Μακρής είναι Investment Adviser στην Guradian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ