Η ώρα της ευθύνης!

manoledakis mixalisΤου Μιχάλη Μανωλεδάκη*

Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας και μπροστά στους κινδύνους που ναρκοθετούν την πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη, είναι απαραίτητο να συνδράμουν την εθνική προσπάθεια, δυνάμεις του ελληνισμού οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Δυνάμεις οι οποίες, λόγω του μεγέθους τους και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στις διεθνείς αγορές, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την οικονομία της χώρας και να επαναφέρουν την ελπίδα στην κοινωνία.

Αυτές είναι η εμπορική μας ναυτιλία και ο ελληνισμός της διασποράς. Σε όλες τις κρίσιμες καμπές της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου βίου της, από την Ανεξαρτησία έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δυνάμεις της ελληνικής ναυτιλίας και οι έλληνες του εξωτερικού, πάντοτε πρώτοι, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, κινητοποιήθηκαν για να οδηγήσουν τη χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Για να γίνει αυτό σήμερα, θα πρέπει προηγουμένως να αντιμετωπιστούν δύο ζωτικά για την ναυτιλία και την εθνική οικονομία ζητήματα. Το πρώτο είναι να αποφευχθούν βιαστικές, άστοχες, μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, με την επιβολή αμφίβολης αποτελεσματικότητας φορολογικών μέτρων, τα οποία θα διακινδυνεύσουν να διαταράξουν τη σταθερότητα και να ανατρέψουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που οδήγησαν την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη θέση διεθνώς. Το δεύτερο είναι, ο εφοπλισμός να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μην αδρανήσει αυτή τη κρίσιμη στιγμή, αλλά να ενεργοποιηθεί και να πρωτοστατήσει με όποιο τρόπο μπορεί και να κάνει ότι είναι αναγκαίο για την αναγέννηση της οικονομίας και της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συμφωνίας μεταξύ ναυτιλιακής κοινότητας και Πολιτείας, μπορεί ο ίδιος ο εφοπλισμός να πάρει την πρωτοβουλία, ώστε να έχει ενισχυμένη και αναβαθμισμένη συμμετοχή στην αναγκαία προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, με "αντάλλαγμα" την λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η αυξημένη συνεισφορά της ναυτιλίας δεν πρέπει απαραίτητα να ταυτίζεται ή δεν πρέπει να περιορίζεται στην αυξημένη συμμετοχή του ναυτιλιακού κλάδου στα δημόσια έσοδα. Κατά κύριο λόγο, μπορεί να περιλαμβάνει, την αύξηση των εισροών με τη μορφή των επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Προτεραιότητα μπορεί να δοθεί σε τομείς εντάσεως εργασίας για την άμεση ανακούφιση των ανέργων και την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής αναπτυξιακής ώθησης που θα τροφοδοτήσει και θα οδηγήσει την έξοδο από την ύφεση.

Τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας, είτε σε βοηθητικές της ναυτιλίας δραστηριότητες είτε σε άλλους εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, όπως οι σύγχρονες μορφές τουρισμού, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές κλπ. Ή όπως έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την προσανατολισμένη αξιοποίηση εισροών και πόρων αποκλειστικά στην παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία.

Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία μπορεί να παράσχει σταθερούς, σύγχρονους και αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς στην υπηρεσία της ναυτιλίας, κατάλληλους και απλούς κανόνες και θεσμούς που διέπουν τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και το σημαντικότερο η Πολιτεία να συνεχίσει να εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου με τη διατήρηση και επέκταση της συνταγματικής προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε η ελληνική ναυτιλία να συνεχίσει να επικρατεί στο διεθνές στερέωμα.

* Ο Μιχάλης Μανωλεδάκης είναι Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.), υποψήφιος βουλευτής Α΄ Πειραιά με Το Ποτάμι.

eep logo