Όταν η επιστήμη συναντά την πολιτική

mardas dimitris

του Δημήτρη Μάρδα*

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των γραφείων των Οικονομικών και Εμπορικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) στις χώρες όλου του κόσμου, διερευνάται η αναδιάταξη των δυνάμεων τους. Κριτήρια που ερμηνεύουν αυτήν την επιλογή είναι ο όγκος των εξαγωγών μας ανά κράτος η δυναμική που παρουσιάζουν διαχρονικά, όπως και οι επιδόσεις ανά γραφείο ΟΕΥ ανά κράτος και ανά πόλη.


Αναλυτικότερα, μελετάται το άνοιγμα γραφείων ΟΕΥ στην Ντόχα (Κατάρ), Άμπου Ντάμπι (Ην. Αραβικά Εμιράτα), Τζακάρτα (Ινδονησία), Αμπούτζα (Νιγηρία), Ναϊρόμπι (Κένυα), Αμάν (Ιορδανία) και Αστάνα (Καζακστάν).

Ως προς την Ευρώπη, οι μηχανισμοί της αγοράς είναι αυτοί που κυρίως επηρεάζουν τις αυξομειώσεις των εξαγωγών εκεί. Παρόλα αυτά, ο ρόλος των ΟΕΥ παραμένει σημαντικός ιδίως σ΄ ό,τι αφορά στην παροχή πληροφοριών που ζητούν οι εξαγωγείς μας και σε οτιδήποτε σχετικό που αφορά την ενημέρωση τους. Στην ΕΕ, πρώτος πελάτης της χώρας είναι η Ιταλία με 3,2 δις δολάρια εξαγωγές και 2 θέσεις ΟΕΥ, δεύτερος πελάτης η Γερμανία με 2,4 δις δολάρια και 6 θέσεις ΟΕΥ, ενώ τρίτος η Βουλγαρία με 1,7 δις δολ. και 3 θέσεις ΟΕΥ.

Βλέποντας τη θέση της Ιταλίας και της δυναμικής που προδιαγράφεται λόγω συστηματοποίησης των εμπορικών μας σχέσεων, υπάρχει η σκέψη να ενδυναμωθούν τα εκεί γραφεία, στο βαθμό που οι πόροι του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ το επιτρέψουν. Σημειώνεται τέλος, ότι η Ιταλία, μετά τη Γαλλία, είναι η δεύτερη χώρα που έδειξε ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός «Σχεδίου Δράσης Ελλάδας - Ιταλίας», όμοιου της Ελλάδας - Γαλλίας.

Τέλος, μεθοδεύεται η μείωση του αριθμού των ΟΕΥ σε χώρες με χαμηλό όγκο ανταλλαγών, χαμηλή δυναμική ως προς τις εξαγωγές μας και με μικρό αριθμό αιτημάτων. Οι προαναφερθείσες μεταβολές οδήγησαν, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, σε δείκτες πολύ καλύτερους σε σχέση με το παρελθόν, εξέλιξη που δείχνει ότι οι επιλογές μας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι δείκτες αυτοί (δείκτες συσχέτισης*) δείχνουν πιο συγκεκριμένα, ότι ορθά ενδυναμώνουμε γραφεία ΟΕΥ με πολύ όγκο εξαγωγών και εργασιών με υψηλή δυναμική ως προς τις εξαγωγές και αποδυναμώνουμε εκείνα με λιγότερο παραγόμενο έργο.

Σημείωση

Αναλυτικότερα, ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στον αριθμό των ΟΕΥ ανά γραφείο/πόλη και στα αιτήματα των επιχειρηματιών που εξυπηρετούνται, αυξήθηκε προς το θετικότερο και από 0,67 (συντελεστής με την παλαιά σύνθεση ΟΕΥ ανά γραφείο) ανήλθε στο 0,71 (με τη νέα σύνθεση δηλαδή μετά τις προτεινόμενες αυξομειώσεις των θέσεων ανά πόλη). Το ίδιο προέκυψε από τη συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό ΟΕΥ και τον όγκο των εξαγωγών μας ανά χώρα. (Συντελεστής συσχέτισης με την παλιά σύνθεση των γραφείων ΟΕΥ, 0,62 και με τη νέα σύνθεση 0,69). Παρόμοια θετική εξέλιξη παρουσίασε και η δυναμική των εξαγωγών –διαφορά εξαγωγών από το 2006 έως το 2014– σε σχέση με τον αριθμό ΟΕΥ ανά χώρα (συντελεστής συσχέτισης με την παλιά σύνθεση ΟΕΥ 0,10 και με τη νέα σύνθεση 0,13)

* Ο Δημήτρης Μάρδας είναι υφυπουργός Εξωτερικών.

eep logo