Ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση των κρίσεων

Της Μελίνας Τραυλού, Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Ένας νέος χρόνος προκλήσεων είναι μπροστά μας. Η παγκόσμια κοινότητα κλυδωνίζεται πολυεπίπεδα. Γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές ελλείψεις, περιβαλλοντικές ανάγκες, οικονομική αστάθεια, επισιτιστική κρίση κυριαρχούν στη διεθνή πραγματικότητα. Οι αντίξοες αυτές συνθήκες αναδεικνύουν, για ακόμα μία φορά, τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας και στην αντιμετώπιση κρίσεων. Όντας αξιόπιστη μεταφορική δύναμη του 90% του διεθνούς εμπορίου, συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, της παγκόσμιας οικονομίας. ελληνική ναυτιλία, ως ηγέτιδα δύναμη με πάνω από 5.500 πλοία, είναι εγγυητής της λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας, που αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά «παντός καιρού». Υπεροχή της ναυτιλίας των Ελλήνων είναι ιστορικά καταγεγραμμένη. Εχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πολλές και δυσεπίλυτες κρίσεις στη μακραίωνη ιστορία της. Το 2022 ελληνόκτητη ναυτιλία επιβεβαίωσε, για ακόμα μία φορά, την ηγετική μας παρουσία, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία μας έναντι των μεγάλων και ισχυρών ανταγωνιστών κυρίως από την Απω Ανατολή.

Πρωτιά και ποιότητα

Η ηγεσία των Ελλήνων δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Ο ελληνόκτητος στόλος είναι ένας από τους πλέον σύγχρονους, με τη μέση ηλικία των πλοίων μας να είναι χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Υιοθετούμε συνεχώς νέες, ασφαλείς και πράσινες περιβαλλοντικά λύσεις. Η θετική περιβαλλοντική απόδοση του στόλου μας είναι δεδομένη. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και νεότευκτα πλοία που εξασφαλίζουν τη διακίνηση του εμπορίου σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. ναυτιλία μας αποτελεί τον στρατηγικό εταίρο πολλών χωρών του πλανήτη σε κρίσιμους τομείς. Κατ’ αρχής, στην ενεργειακή επάρκεια του παγκόσμιου οικοσυστήματος και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχοντας πάνω από το 30% του παγκόσμιου στόλου στα δεξαμενόπλοια και πάνω από το 20% του παγκόσμιου στόλου στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το μερίδιό μας στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων. Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα για τη ναυτιλία σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο είναι να κατανοηθεί από τους θεσμούς, αλλά και από την κοινωνία, στρατηγικός της αυτός ρόλος. Να συνειδητοποιήσουν οι έχοντες τις ευθύνες χάραξης πολιτικών τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να εναρμονίζονται με την παράμετρο του ρεαλισμού και της βιωσιμότητας του κλάδου. Να διαμορφώνουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς αποκλεισμούς και περιφερειακά μέτρα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και ολιστική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης το πλοίο παραμένει πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς αγαθών. Ναυλωτές, ναυπηγεία, προμηθευτές καυσίμων, πλοιοκτήτες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη ναυτιλιακή βιομηχανία, οφείλουν να συμβάλουν αποτελεσματικά και δίκαια, ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης που έχει καθένας, στη μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» πλοίο, σε μια πιο «πράσινη» ναυτιλία.

Το αποτύπωμά μας

Η ικανότητα της ελληνικής ναυτιλίας να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις κάθε εποχής συνδέεται με το ανθρώπινο αποτύπωμά μας. ελληνικός εφοπλισμός λειτουργεί ανθρωποκεντρικά, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Θεματοφύλακάς του ήταν, είναι και θα είναι οι άνθρωποί του. Κοινός παρονομαστής όλων μας είναι αγάπη μας για τη θάλασσα, το όραμα και πίστη στη ναυτιλία μας, αφοσίωση στη δουλειά μας, στην αποστολή μας. Συνεπώς, θεωρούμε καθήκον μας να διατηρήσουμε ζωντανή τη στενή σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα. Κομβικό ρόλο στην επίτευξη της εξέλιξης της παράδοσης και του εκσυγχρονισμού της ναυτοσύνης μας αποτελεί συμμετοχή των νέων μας -γυναικών και ανδρών -στη ναυτιλία μας. Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εργαζόμαστε με ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος προϋποθέτει συνέργειες και με την πολιτεία για να μπορέσει το ναυτικό επάγγελμα να βρει την αντάξιό του ανταπόκριση από τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας.

Δυναμική ανάπτυξη

Η ναυτιλία μας προσφέρει πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας στο ευρύτερο πεδίο λειτουργίας της. Παράλληλα, ελληνικός εφοπλισμός επενδύει και συμμετέχει δυναμικά στην ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονομίας μας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι το 2022 οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές προσέγγισαν τα 20 δισ. ευρώ. Είναι σαφές ότι ελληνική ναυτιλία αποτελεί ιστορικά έναν πολυεπίπεδα ζωτικό κλάδο για την εθνική μας οικονομία κι έναν διαχρονικό, συνεπή, ισχυρό εταίρο κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενα μοναδικό φαινόμενο ατομικής αλλά και συλλογικής προσφοράς προς την κοινωνία από έναν και μόνο επιχειρηματικό κλάδο. Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μαζί με το συλλογικό όχημα κοινωνικής αλληλεγγύης της ναυτιλιακής οικογένειας, τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, έχουν προσφέρει, τα τελευταία χρόνια, πάνω από 80.000.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων κι έργων στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας και της στήριξης των ευπαθών ομάδων και της αντιμετώπισης κρίσεων. ναυτιλία μας είναι εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Εθνική υπερηφάνεια και παγκόσμια αναγνώριση για τη ναυτοσύνη μας, για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας.

Πηγή: tanea.gr

 

eep logo