Σταθερή στους κλυδωνισμούς η πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2022

του Βασίλη Κορκίδη

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε πρόσφατα τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με αυτά, το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, υψηλότερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επισημαίνεται μάλιστα, για το 9μηνο του 2022, παρά και την βελτιωμένη αναθεώρηση των στοιχείων βάσης του 2021 που επηρεάζει τα μεγέθη του 2022, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώνεται υψηλότερα από την εκτίμηση του Προϋπολογισμού. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023. Υψηλότερο κατά 45 δισ. ευρώ, ή κατά 25%, από το 2018 και αυτό είναι απόδειξη ισχυρής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, οι ετήσιες μεταβολές όπως διαμορφώθηκαν στα επιμέρους στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν αυξήσεις στις καταναλωτικές δαπάνες 3,6%, στις επενδύσεις παγίων 7,7%, στις εξαγωγές 3% και αντίστοιχα οι εισαγωγές 5,2%. Όμως, παρά την συνεχή αυξητική πορεία του ΑΕΠ, το 3ο τρίμηνο του 2022 επηρεάστηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο επίπεδο των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που αφορούν στην ενέργεια, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Οι επιδοτήσεις 3,27 δις ευρώ σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο που δόθηκαν το γ´ τρίμηνο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ουσιαστικά επιβάρυναν το τριμηνιαίο ΑΕΠ κατά 2 δις ευρώ. Άλλωστε ποτέ στο παρελθόν το ΑΕΠ δεν έχει επηρεαστεί με τόσο υψηλό ποσό, καθώς οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων κυμαίνονταν από 300 έως το πολύ 500 εκ. ευρώ ετησίως.

Επίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο 8,5% αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον φετινό Νοέμβριο. Ειδικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2021 προέκυψε αύξηση 8,5% έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 9,5% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Η μόνη μείωση του δείκτη -2,1% καταγράφεται στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 8,5% τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2021, προήλθε κυρίως από τις αυξητικές μεταβολές των δεικτών κυρίως στις ομάδες εισαγόμενων αγαθών.

Σύμφωνα, πάντως με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2022. Και με τριπλάσιο ρυθμό το 2023. Δηλαδή, κάθε χρόνο η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα όρια της στασιμότητας ή ακόμη και της ύφεσης σε κάποιες χώρες. Αυτό είναι απόδειξη ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών του εθνικού πλούτου. Εφέτος εκτιμάται, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία του 9μήνου του 2022, ότι θα επιτύχουμε ιστορικό υψηλό στις επενδύσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων στην Ευρώπη την επόμενη τριετία. Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά πιστοποιούν, για άλλη μια φορά, τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ισχυρή ανθεκτικότητα και τη σημαντική δυναμική της. Πρόοδος, ανθεκτικότητα και δυναμική είναι αποτέλεσμα της συνετής, υπεύθυνης και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, αλλά και της σκληρής, κοινής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, παρά τις αντίξοες, διεθνώς, συνθήκες. Τις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους το «στοίχημα» που πρέπει να κερδηθεί είναι να πετύχει η ελληνική οικονομία το τελευταίο δ´ τρίμηνο του 2022 μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% προκειμένου η ετήσια ανάπτυξη να είναι της τάξης του 5,6%.

Τα αποτελέσματα της σημαντικής πορείας της ελληνικής οικονομίας το 2022, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό, θα τοποθετήσουν τον πήχυ της ανάπτυξης και θα καθορίσουν τα οικονομικά μεγέθη εκκίνησης του 2023. Ευχή όλων είναι τέλος ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί για τον Δεκέμβριο να είναι χαμηλότερος του Νοεμβρίου, αφού θα καθορίσει και τον επίσημο πληθωρισμό όλης της χρονιάς.