«Δεύτερη ευκαιρία» για τους εντός κρίσης ΜμΕ

korkidis gialiaτου Βασίλη Κορκίδη


Αναφορικά με την "Δεύτερη Ευκαιρία", ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για

τον Πτωχευτικό Κώδικα έως τις 30/6/2016, ώστε να προετοιμάσει την εισήγησή της (η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 31 Ιανουαρίου).
Η παράταση εξυπηρετεί μεν το έργο της δικής μας επιτροπής αλλά η καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί την άμεση λύση που επιθυμεί ο επιχειρηματικός κόσμος στα θέματα επιτάχυνσης της πτωχευτικής διαδικασίας και εισαγωγής πλήρως της 2ης Ευκαιρίας στο Πτωχευτικό Δίκαιο.
Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη να παραμείνουμε ως Επιτροπή στο παλιό χρονοδιάγραμμα και να έχουμε έως τις 20/1/2016 έχουμε ολοκληρώσει τις προτάσεις μας, ώστε αυτές στην συνέχεια να υποβληθούν στους φορείς μας για έγκριση. Θα γίνει ακόμη μία συνάντηση της Επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους ανάμεσα στις 14 και 18 Δεκεμβρίου.
Η Επιτροπή εργασίας προσδιόρισε επακριβώς τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί:
Πότε και πώς πρέπει να καθίσταται αφερέγγυα μια επιχείρηση.
Ποιος είναι ο εύλογος και παραγωγικός συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση μιας πτώχευσης.
Πόσο μπορεί να συντομευτεί ο χρόνος της πτώχευσης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η Πολιτεία;
Πως και πότε θα ενεργοποιείται η Δεύτερη Ευκαιρία στους έντιμους πτωχεύσαντες και με ποιους όρους και προϋποθέσεις;
Πως θα λειτουργήσει η πρόληψη στην προ-πτωχευτική διαδικασία για την ex ante 2η ευκαιρία της επιχείρησης που είναι σε κρίση και δεν έχει μπει ακόμα στο πτωχευτικό στάδιο.
Πως να ενταχθεί στο Ν/ΣΧ σε πάγια μορφή, η "δεύτερη ευκαιρία" σε όσους ΜμΕ "εντός κρίσης" οφειλέτες έχασαν κάποια ρύθμιση και ιδιαίτερα των 100 δόσεων.
Στη συνεδρίαση, το Οικονομικό Επιμελητήριο έθεσε την κατεύθυνση της διοίκησής του να ληφθεί μέριμνα και για τους επιχειρηματίες που θα συναλλάσσονται με τον πρώην πτωχεύσαντα, που επανεπιχειρεί στα πλαίσια της δεύτερης ευκαιρίας. Δεδομένου ότι οι φορείς μας στοχεύουν συνολικά στην προστασία της αγοράς, αποφανθήκαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να λάβουμε σοβαρά υπόψη και την διάσταση αυτή.
Η ΕΣΕΕ θα εξακολουθεί να πιστεύει και να διεκδικεί ότι η "δεύτερη ευκαιρία" για τους εντός κρίσης μικρομεσαίους της αγοράς, δεν είναι χάρη, αλλά δικαίωμα..."

eep logo