«Καινοτόμο Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ακτοπλοϊκών Δικτύων»

korkidis blue

του Βασίλη Κορκίδη*

Ζούμε σε εποχή όπου η αναφορά στις «έξυπνες μεταφορές» συνδυασμένες και μη υποδηλώνει μια ολόκληρη πολιτική βασικό εργαλείο της οποίας είναι η ψηφιοποίηση.

Στην ελληνική ακτοπλοϊκή πραγματικότητα ζητούμενο ήταν και παραμένει η σχηματοποίηση ενός «έξυπνου δικτύου», ευέλικτου θα έλεγα, ώστε να καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιωτικών μας συγκροτημάτων, οι ανάγκες του τουρισμού που συντηρεί τις νησιωτικές οικονομίες, χωρίς κατ' ανάγκη οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις να «μπαίνουν μέσα» επιχειρησιακά και επιχειρηματικά.

Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία είναι πολυσύνθετη με πολλές διαφορετικές παραμέτρους μία εκ των οποίων είναι οι ανελαστικές δαπάνες στις οποίες εντάσσονται και τα καύσιμα. Προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος χρήσης των πλοίων από τα κόστη των καυσίμων που στην ακτοπλοΐα αγγίζει σχεδόν το 60% αλλά και για να έχουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών το «εργαλείο» που υπόσχεται να δώσει λύση στα πολυσύνθετα ερωτήματα που τίθενται είναι το ΟΡΤΙΝΕΤ που αφορά στην δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου/πλατφόρμας που στόχο έχει την βελτιστοποίηση του ακτοπλοϊκού συστήματος της Ελλάδας.

Η εργαλειοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε συνάρτηση με την απαραίτητη συνεργασία τόσο των υπηρεσιών του ΥΝΝΠ, των επιχειρήσεων της ακτοπλοΐας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε προτάσεις η αξιοποίηση των οποίων θα προσδώσει νέα δυναμική στο ακτοπλοϊκό προϊόν και κατά συνέπεια στο τουριστικό προϊόν πέραν της σημασίας για τις νησιωτικές οικονομίες.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υποστηρίζει παντοιοτρόπως κάθε προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού πεδίου και εκτιμά ότι η αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να συμβεί τάχιστα, καθώς απομένουν μερικοί μήνες προ της έναρξης, της νέας τουριστικής περιόδου στην οποία πολλές επιχειρήσεις έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για μια καλύτερη χρονιά.

Βέβαια το «κλειδί» για την όποια εξέλιξη στο ακτοπλοϊκό σκηνικό την κρατά το ΥΝΝΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες του αλλά και οι επιχειρήσεις της ακτοπλοΐας οι οποίες και επιχειρηματικά έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εύχομαι να μην χαθεί ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία!

*Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΒΕΠ στην ημερίδα της HYDRUS για το OPTINET

eep logo