Για το μέγεθος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

thanos pallis

του Θάνου Πάλλη

Ορισμένες σκέψεις για το μέγεθος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (καθώς χάρη στο περιστατικό στο Σουέζ, σκεφτόμαστε πολλά εναντίον τους):

Το 1997, γράφοντας το διδακτορικό μου, το Kokura (φωτο) ήταν το μεγαλύτερο containership- περίπου 7.400 TEU, τα πρώτα Post Panamax.
kokura ship 7400

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, τα μεγαλύτερα containership τριπλασιάστηκαν σε χωρητικότητα (20.000+) TEU προκαλώντας εύλογα ερωτήματα: πότε ένα ‘μεγάλο’ πλοίο είναι υπερβολικά μεγάλο; πότε εξαντλούνται οι οικονομίες κλίμακας; πόσο αντέχουν τα λιμάνια; κ.λπ.).

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πλοία μεγαλύτερου μεγέθους (α) έφεραν φθηνότερα αγαθά στην καθημερινή μας ζωή και (β) επέτρεψαν την πρόοδο της παγκοσμιοποίησης, οδηγώντας εκατομμύρια πολιτών στην έξοδο από την ακραία φτώχεια.

Η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε μεγάλου μεγέθους πλοία μείωσε το κόστος μεταφοράς αγαθών και λειτούργησε ως η ειδοποιός θετική διαφορά για σημαντικό αριθμό τοπικών / περιφερειακων οικονομιών.

Είναι αυτοί ακριβώς οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την παραγωγική συζήτηση για την επίλυση των παραγόμενων προκλήσεων - συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης (λιμενικών) υποδομών

eep logo