Θα σας φέρουμε στα όριά σας!

koutroumanos leonidas

Του Λεωνίδα Κουτρουμάνου

Στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης, η οποία, αν δεν θέλουμε να αιθεροβατούμε, συνεχίζει να είναι παρούσα στις ζωές μας, παρατηρείται ακόμα έντονο το φαινόμενο να υπάρχει μία μερική ή ολική αδυναμία ακριβόχρονης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων μας. Μισθωτοί, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, όλοι καταβάλλουν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, προσπάθεια να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι Τράπεζες έχουν εντείνει κατά πολύ τις τηλεφωνικές οχλήσεις τους για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα τηλεφωνήματα λαμβάνουν χώρα, είτε απευθείας εκ μέρους των Τραπεζών, είτε μέσω συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών. Καταρχήν τούτο δεν μπορεί να θεωρείται αθέμιτο. Ένας δανειστής δικαιούται να ζητάει από τον οφειλέτη του την απόδοση των χρημάτων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, τις οφειλόμενες δόσεις.

Όμως η συχνότητα και η ένταση με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι τηλεφωνικές κλήσεις ξεπερνούν πλέον κατά πολύ τα εσκαμμένα. Για την καθυστέρηση μίας δόσης δανείου, που επί παραδείγματι έπρεπε να καταβληθεί την 5η μέρα κάθε μήνα, ακολουθούν δεκάδες κλήσεις ημερησίως «προς ενημέρωση του οφειλέτη», όπως χαρακτηριστικά αναφωνούν οι καλούντες, εωσότου ο οφειλέτης να απαντήσει. Δεν υφίστανται εργασιακές ώρες, δεν υφίστανται ώρες κοινής ησυχίας. Οι κλήσεις είναι συνεχείς μέχρι να υπάρξει απάντηση στην κλήση.

Αλλά το άκρως προβληματικό είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο καλόπιστος οφειλέτης απαντήσει. Η Τράπεζα, δια του καλούντος υπαλλήλου, τον ενημερώνει για το υπόλοιπο του, αφού πρώτα τον έχει «ταυτοποιήσει», ζητώντας του κάποια αρχικά νούμερα από την ταυτότητα ή το Α.Φ.Μ. και στην συνέχεια του ζητείται να δηλώσει αν θα προβεί σε κάποια καταβολή την ίδια μέρα και με ποιο τρόπο. Αν ο οφειλέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί σήμερα αλλά, π.χ. και για τις επόμενες 5 μέρες, να προβεί σε κάποια καταβολή, η «ενημέρωση» επαναλαμβάνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την επόμενη μέρα! Παρόλη την δήλωση του οφειλέτη ότι δεν μπορεί να καταβάλλει πριν περάσουν 5 ή 10 ημέρες.
Με άλλα λόγια η «ενημέρωση» σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο την ψυχολογική πίεση στον οφειλέτη. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν επρόκειτο δηλαδή για μία τηλεφωνική επικοινωνία ενημερωτικού χαρακτήρα, οι Τράπεζες θα ζητούσαν από τον οφειλέτη να τους θέσει μία προθεσμία για το πότε να τον ξανακαλέσουν. Αλλά τούτο δεν είναι το ζητούμενο.

Η ανωτέρω πρακτική αποτελεί ευθεία προσβολή της προσωπικότητας του καλούμενου οφειλέτη. Οι καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις, η προσπάθεια εκμαίευσης κάποιου τύπου δέσμευσης για την εξόφληση των δόσεων που εκκρεμούν, η επανάκληση τη επόμενη ημέρα, παρόλη την ενημέρωση του οφειλέτη προς την Τράπεζα ότι αδυνατεί να καταβάλλει άμεσα, συνιστούν σαφέστατη παραβίαση που μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Μία αγωγή αποζημίωσης για την ενόχληση που προκαλεί η διαρκής δήθεν ενημέρωση αποτελεί τον θεσμικό τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτή την όλως αθέμιτη πρακτική.

ETEKA_Desktop

eep logo