«Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

xiradakis giorgos capital link

Ομιλία Γ.Ξηραδάκη στο 9ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο ΕΚΕ

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, ήταν καλεσμένος ομιλητής στο 9ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο ΕΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 2019 υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. O κ. Ξηραδάκης συμμετέχοντας στην Ενότητα «Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο» τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι χώρας μας τα προηγούμενα χρόνια εμφανιζόταν αδύναμη για πρωτοπορίες στις εφαρμογές της επιχειρηματικότητας και των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτή, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για άσκηση πρακτικών Ε.Κ.Ε., επηρεασμένη περισσότερο από διεθνείς πρακτικές.

Στην πλειονότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα οι πρακτικές της Ε.Κ.Ε είναι μέρος δραστηριοτήτων με έμφαση στη φιλανθρωπία και τη χορηγία. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εφάρμοζε πρακτικές Ε.Κ.Ε από το 500 π.χ. αφού η χορηγία υποκαθιστούσε πολλές φορές την αδυναμία του κράτους να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.

Σύμφωνα με τον κ. Ξηραδάκη, ολοένα και περισσότερες όμως επιχειρήσεις αποδέχονται τη σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Δέχονται δηλαδή ότι η εφαρμογή της υπευθυνότητά τους στην πράξη, που περιλαμβάνει τη σχέση τους με τους εργαζομένους τους και την κοινότητα στην οποία λειτουργούν, είναι πλέον πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ξηραδάκης τόνισε ότι το όραμα όλων μας για τη δημιουργία μιας Ελλάδας που θα στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, πρέπει να περνά μέσα από την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και να βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η αναγνώριση από τις σύγχρονες κοινωνίες της ανάγκης για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των θεμελιωδών αλλαγών που αυτή προϋποθέτει για τον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αποτελεί την κύρια αιτία για την ανάπτυξη και διάδοση της ιδέας της Ε.Κ.Ε.

«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα πρέπει να αποποινικοποιηθεί προκειμένου η χώρα μας να ανταγωνίζεται επιχειρηματικά στο διεθνές περιβάλλον στηριζόμενη περισσότερο στις δικές της δυνάμεις αξιοποιώντας τις δεξιότητες των παραγωγικών της συντελεστών χωρίς περιορισμούς αλλά και ενισχύοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Δεδομένων των δυσμενών όμως συνθηκών, η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούμε αποκλειστικά από το κράτος να πράξει ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος να συνεχίζει το ρόλο του «χορηγού». Το «επιχειρείν» στην Ελλάδα βελτιώνεται υιοθετώντας νέες πρακτικές βασιζόμενες στις αρχές της Ε.Κ.Ε. Απομένει να δούμε το κράτος και τους πολιτικούς να αποκτούν κοινή στρατηγική που να εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον» σημείωσε ο κ. Ξηραδάκης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.
Ακολούθησε συζήτηση του πάνελ με τους κ.κ. Γιώργο Σκριμιζέα, Μιχάλη Βλασταράκη, Αθανάσιο Κεφάλα, Σωτήρη Θεοφάνη, Νεκτάριο Δεμενόπουλο και Γεώργιο Ξηραδάκη.

Pin It