Ο Πολιτισμός θα προσδώσει στην Ελλάδα μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση

olga kefalogianni

της Όλγας Κεφαλογιάννη

Η ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να συντελείται όχι με μονολιθικές πολιτικές, που εξαντλούνται στην ελεγκτική οπτική της Πολιτείας.

Η Ελλάδα χρειάζεται να υιοθετήσει άμεσα μία νέα αντίληψη αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου. Απαραίτητες δράσεις που θα απορρέουν απο αυτήν θα προσβλέπουν στη δημιουργία δεσμών με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, στην ουσιαστική επαφή των κατοίκων με τη κληρονομιά του παρελθόντος, στην ενεργό συμμετοχή των ξένων επισκεπτών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διάστασης του Πολιτισμού και στη διασύνδεση του πολιτιστικού μας αποθέματος με ποικίλους τομείς και δραστηριότητες της ζωής.

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, διεθνώς, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού. Χρειάζονται νέες πολιτικές, νέες συλλογικές δράσεις που θα προωθήσουν την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας της κάθε χώρας αλλά και κάθε περιοχής ξεχωριστά.

Ο Πολιτισμός μπορεί να έχει ρόλο καθοριστικό στη μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής των χωρών στις σύγχρονες ανακατατάξεις τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και σε επίπεδο κοινωνικοπολιτικών αλλαγών. Γιατί ο πολιτισμός πρέπει να είναι ένα πεδίο συνδέσεων. Ένας χώρος δημιουργίας. Που θα μας κάνει πάλι εθνικά υπερήφανους. Γιατί ο Πολιτισμός θα προσδώσει στην Ελλάδα μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση.

Pin It

eep logo