Αλλάζει το Λιμενικό Σύστημα της Ελλάδας

lampridis christos

του Χρήστου Λαμπρίδη


Από την Ημερίδα ενημέρωσης που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης 

Το λιμενικό σύστημα αλλάζει και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Τα δύο λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης αποκρατικοποιήθηκαν όμως υπήρξε σημαντική προσπάθεια διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν χώροι χερσαίας ζώνης λιμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση και διασφαλίστηκε η πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις λιμενικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η κυβέρνηση σε συμφωνία με τους θεσμούς εξετάζει τη δυνατότητα παραχωρήσεων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τα υπόλοιπα λιμάνια και όχι πώληση λιμανιών, δραστηριότητες τις οποίες ο Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένος (ΦΔΕΛ) δεν μπορεί να αξιοποιήσει επαρκώς ή δραστηριότητες που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον λιμένα.

Επιπρόσθετα για τη μεγάλη πλειοψηφία των λιμένων -Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία- με το νέο νόμο που ψηφίστηκε δώσαμε σημαντικά εργαλεία στους ΦΔΕΛ, όπως η τακτοποίηση παράνομων λιμενικών εγκαταστάσεων, η πρόβλεψη για άμεση παρέμβαση αποκατάστασης ζημιών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών του λιμένα, η μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έγκριση των έργων και η δυνατότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

Με την επίσκεψή μας αυτή στη Κρήτη παρουσιάζουμε τις καινοτόμες διατάξεις του νέου νόμου και τα εργαλεία που δίνονται στους ΦΔΕΛ. Το κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε τεχνικό επίπεδο και παρέχει ενημέρωση με σκοπό το σχεδιασμό ανάπτυξης των λιμένων και την συνολική υποβοήθηση της καθημερινής τους λειτουργίας.

cotommatae