Portnet - Η Πρώτη Πύλη για την Ναυτιλία και τον Πειραιά

Sat25022017

Last updateFri, 24 Feb 2017 7pm

Notice
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τη στήριξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης

europe shmaia skalosia

H ΕΣΕΕ στηρίζει το κοινό μήνυμα των ευρωπαίων εργοδοτών

Με την ευκαιρία του Δ.Σ. της UEAPME που πραγματοποιείται την Ττρίτη 7 και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης από τη θέση του αντιπροέδρου της UEAPME υποστήριξε για λογαριασμό της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας την κοινή δήλωση των ευρωπαίων εργοδοτών.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ως ένας εθνικός και θεσμοθετημένος κοινωνικός εταίρος, και μέλος της UEAPME και της Eurocommerce προσυπογράφει την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων εργοδοτών. Η ΕΣΕΕ διαβίβασε την πρωτότυπη δήλωση των ευρωπαίων εργοδοτών στον Πρωθυπουργό, στα αρμόδια Υπουργεία, στα πολιτικά κόμματα, και στους Θεσμούς, με την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τα περισσότερα οφέλη για την ελληνική πλευρά.

Οι Ευρωπαίοι Εργοδότες εκφράζουν για άλλη μια φορά την πλήρη υποστήριξή τους στην Ε.Ε. και στην Ενιαία αγορά, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να συμβάλλουν έτσι στην κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. Μάλιστα, καθιστά σαφές ότι στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων, με βάση τη Συνθήκη της ΕΕ, οι δράσεις της ΕΕ μπορούν μόνο να συμπληρώνουν τα κράτη-μέλη στην ευθύνη τους να διαμορφώνουν την κοινωνική πολιτική, να ρυθμίζουν τις αγορές εργασίας και να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται εθνικά κοινωνικά συστήματα. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να σέβεται αυτή τη κατανομή ευθυνών.

Οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. είναι αλληλένδετες και απαιτείται ολοκληρωμένη δράση σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν καλύτερα μόνο μέσω οικονομικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέου πλούτου και με επέκταση της απασχόλησης. Οι συνθήκες-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθούν και οι αδυναμίες στις εθνικές αγορές εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλλήλως για την επίτευξη καλύτερων κοινωνικών αποτελεσμάτων στην ΕΕ. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εργαστούν από κοινού για την υποστήριξη των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Το πλήρες περιεχόμενο της Κοινής Δήλωσης των Ευρωπαίων Εργοδοτών έχει ως εξής:

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τη στήριξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης»

Βρυξέλλες - Ιανουάριος 2017

Οι Ευρωπαίοι εργοδότες και οι κορυφαίες οργανώσεις τους πιστεύουν ακράδαντα στην ΕΕ και στο βασικό της πυλώνα, την Ενιαία Αγορά, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να συμβάλλουν έτσι στην κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. Στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων, η Συνθήκη της ΕΕ καθιστά σαφές ότι οι δράσεις της ΕΕ μπορούν μόνο να συμπληρώνουν τα κράτη μέλη στην ευθύνη τους να διαμορφώνουν την κοινωνική πολιτική, να ρυθμίζουν τις αγορές εργασίας και να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται εθνικά κοινωνικά συστήματα. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να σέβεται αυτή τη κατανομή ευθυνών.

Οι επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά εκείνες που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Κάθε επένδυση στην Ευρώπη, παράγει περισσότερη ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το επιχειρείν, με ιδιαίτερα αποδοτικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Οι ειδικές ανάγκες των ΜμΕ πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Ως εκ τούτου, η θέσπιση αυστηρότερων νόμων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν λανθασμένη προσέγγιση.

Η Ευρώπη ξεχωρίζει παγκοσμίως ως η περιοχή με τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γενικά, και παρά τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της, η ΕΕ είναι η περιοχή με τα πιο ανεπτυγμένα κοινωνικά συστήματά σε παγκόσμια σύγκριση. Ενώ η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, παράγει το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το μερίδιό της σε παγκόσμιο επίπεδο δημόσιων δαπανών για κοινωνικές παροχές είναι περίπου 40%.
Οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της Ευρώπης είναι αλληλένδετες και απαιτούν ολοκληρωμένη δράση σε όλα τα επίπεδα. Η επιμονή των κοινωνικών προβλημάτων στην Ευρώπη δεν οφείλεται σε έλλειψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής, αλλά σε έλλειψη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, η εστίαση αποκλειστικά στα κοινωνικά δικαιώματα στον προτεινόμενο πυλώνα της Επιτροπής δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Οι κοινωνικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μόνο μέσω οικονομικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέου πλούτου και με επέκταση της απασχόλησης. Η κοινωνική εταιρική σχέση πρέπει να είναι σεβαστή και να προωθείται ως ένα θεμελιώδες μέρος της πολιτικής επίτευξης αυτών των στόχων
Οι δυσκολίες για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξηγηθεί από την ανεπαρκή εφαρμογή εθνικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι συνθήκες-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθούν και οι αδυναμίες στις εθνικές αγορές εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλλήλως για την επίτευξη καλύτερων κοινωνικών αποτελεσμάτων στην ΕΕ. Αναφορικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι απαραίτητο αυτή να επικεντρωθεί στην ορθή εκτέλεση και την εφαρμογή της ισχύουσας κοινωνικής νομοθεσίας, αντί στη συνεχή παραγωγή αναθεωρήσεων. Οι νέες πρωτοβουλίες μπορεί να προκαλέσουν αβεβαιότητες για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες που θα εφαρμοστούν στο μέλλον και να υπονομεύσουν έτσι τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών τους. Οι Ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, καθώς και οι επενδυτικές πολιτικές θα πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση φιλο-αναπτυξιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης. Επιπλέον θα πρέπει να επιτρέπουν επαρκείς δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών σε, μεταφορές και ενέργεια αλλά και στην, εκπαίδευση.
Οι Ευρωπαίοι εργοδότες υποστηρίζουν πλήρως τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιμών, μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. Υπογραμμίζουν ότι, για να είναι βιώσιμη, τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες. Ως παράδειγμα μιας τέτοιας πολιτικής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αλλαγή ή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, εκείνων που θα επηρεαστούν από την ψηφιοποίηση. Οι προκλήσεις που απορρέουν από νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μορφές εργασίας σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή οικονομία προσφέρει την ευκαιρία αναθεώρησης και βελτίωσης του τρόπου που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο οι αγορές εργασίας και τα κοινωνικά συστήματα
Οι Ευρωπαίοι εργοδότες στηρίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση του συντονισμού των εθνικών πολιτικών για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη, και υποστηρίζουν τη σταδιακή σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Η Διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να παραμείνει το κύριο όχημα πολιτικής στην πρόοδο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της Ευρώπης από την άποψη της οικονομίας, ως μέρος μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής.
Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εργαστούν από κοινού για την υποστήριξη των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Ιδίως σε ορισμένες χώρες απαιτείται πρόοδος. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ιδιοκτησίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην εθνική αγορά εργασίας. Σε αυτό, πρέπει να τηρούνται οι αρμοδιότητες της ΕΕ για τα κράτη μέλη και η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τη Συνθήκη, πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής.
Όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται σχετικά με την βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού πυλώνα, , θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, χωρίς να δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι η αναπαραγωγή των υφιστάμενων δεικτών, όπως η κάρτα επιδόσεων βασικών δεικτών απασχόλησης και άλλων κοινωνικών μεγεθών. Τα καλά σχεδιασμένα σημεία αναφοράς μπορεί να λειτουργήσουν ως πυξίδα για τις απαραίτητες εθνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να αυξήσουν τις επιδόσεις των αγορών εργασίας και των κοινωνικών συστημάτων. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όπου είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο. Πρέπει να υπάρξει σαφής καθορισμός των προτεραιοτήτων για τα θέματα που καλύπτονται, εστιάζοντας σε αυτά που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση, στη βιωσιμότητα και στην επάρκεια των κοινωνικών συστημάτων. Αυτή η πολιτική πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Η συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να σέβεται επίσης πλήρως τα όρια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ και την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με τη Συνθήκη, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στα κράτη-μέλη και να σέβεται πλήρως τις εθνικές δομές ρύθμισης του μισθού.»

23 Feb 2017 19:07
ΕΛΠΕ: Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Τα οικονομικά αποτελέσμα για το 2016, ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων [ ... ]

Read more...
23 Feb 2017 13:18
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υποστηρίζει τη HELMEPA

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων της Σχολής Ναυτιλίας, με τιμή ανακοινώνει ότι έγινε Εταιρικό Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HΕLMEPA). Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, είναι η υποστήριξη των δράσεων της Ένωσης για τη δημιουργία [ ... ]

Read more...
23 Feb 2017 12:18
ΕΣΕΕ: Ενημέρωση  για τη λειτουργία της αγοράς την Καθαρά Δευτέρα

Δεδομένου ότι πλησιάζει η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, η ΕΣΕΕ απέστειλε Ενημερωτική Εγκύκλιο στις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους, η οποία διευκρινίζει το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων την ημέρα αυτή.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης [ ... ]

Read more...
23 Feb 2017 09:43
Περιφέρεια Αττικής: Σε τελική ευθεία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων παρουσιάστηκε στα στελέχη και τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Παπάγου-Χολαργός), στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, παρουσία της Περιφερειάρχη [ ... ]

Read more...
21 Feb 2017 23:55
ΕΣΕΕ: Αποφάσεις για φλέγοντα θέματα του εμπορίου

Συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ και ασχολήθηκε με τα κρίσιμα θέματα της αγοράς, μεταξύ αυτών με το ασφαλιστικό, τις προτεινόμενες μεταβολές στο νομικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο, το νέο καθεστώς των ενδιάμεσων εκπτώσεων, την επικείμενη νομοθέτηση [ ... ]

Read more...
21 Feb 2017 18:10
Τρεις 24ωρες απεργίες σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με τρεις 24ωρες απεργίες προχωρούν από την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ), αντιδρώντας στη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εκχωρείται στον ΟΑΣΑ η εμπορική εκμετάλλευση σταθμών και χώρων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Σύμφωνα [ ... ]

Read more...
21 Feb 2017 09:48
Υποψηφιότητα του ToposText© για διεθνές βραβείο

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της ιστοσελίδας και εφαρμογής ToposText© στα διεθνή βραβεία «Digital Humanities Awards 2016», στην κατηγορία της καλύτερης ψηφιακής εφαρμογής για το ευρύ κοινό (Best Use of Digital Humanities for Public Engagement). Το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο, το οποίο προσφέρεται δωρεάν [ ... ]

Read more...
20 Feb 2017 08:43
Θαλάσσιες διαδρομές για την Ευρώπη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέχρι 15 Μαρτίου 2017

Από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) έχει δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές θαλάσσιες διαδρομές. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας [ ... ]

Read more...
Other Articles

// Τα πιο Διαβασμενα

// RSS Feeds
// ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Portnet

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: 210 4515341
Fax : 210 4515316

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιδιοκτησία : ΠΛΕΥΣΙΣ ΕΠΕ

Γενική Διεύθυνση : Ελπίδα Γραμματικοπούλου 

Υπεύθυνος πωλήσεων - Διαφήμισης : Αλέξανδρος Βουλβουτζής,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">τηλ. : 6907 663616

Αρθρογράφοι : Τάσος Αβραντίνης, Γιώργος Θεοτοκάς, Δημήτρης Καπράνος, Γιάννης Καραλόγος, Αναγνώστης Κέντρος, Χάρης Μακρής, Δημήτρης Πουλακίδας 

Φωτογραφία /video : Δημήτρης Βρανάς - Γιώργος Χριστάκης 

Σύμβουλος Ανάπτυξης: Αλέξανδρος Πανίδης

Τεχνική υποστήριξη: Infomarine LTD

Νομικός Σύμβουλος : Λεωνίδας Κουτρουμάνος, Κολοκοτρώνη 72, Πειραιάς,  T.K. 185 35 - 2104111767   (Δ.Πειραιά, Ν. Αττικής)