ΑΝΕΚ: Διατήρηση κερδοφορίας για το 2016

anek lines

  • Καθαρά κέρδη Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 0,6 εκατ.
  • EBITDA Ομίλου 2016: € 25,6 εκατ.

Με ανακοίνωσή της η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης κοινοποίησε τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):
Το 2016 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2016, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1 εκατομμύριο επιβάτες, όπως και το 2015, 188 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 176 χιλ. το προηγούμενο έτος και 133 χιλ. φορτηγά έναντι 137 χιλ. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του Ομίλου συνέχισαν να εκτελούν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.

Tο 2016 o Όμιλος της ΑΝΕΚ διατήρησε την κερδοφορία του σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, πιστοποιώντας τη σημαντική ανάκαμψη που ξεκίνησε την προηγούμενη χρήση. Η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, ο εξορθολογισμός του κόστους, οι έκτακτες εκναυλώσεις και η διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν οι παράγοντες που επέτρεψαν στον Όμιλο να αντισταθμίσει τις συνέπειες του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2016 ανήλθε σε € 157,6 εκατ. έναντι € 159,8 εκατ. τη χρήση 2015. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 60,6 εκατ. έναντι € 65,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 87,8 εκατ. έναντι € 85,8 εκατ., ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 9,2 εκατ. το 2016 έναντι € 8,3 εκατ. το 2015.

Μικτά Κέρδη
Σταθεροποιητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2016 τα οποία ανήλθαν σε € 41,1 εκατ. έναντι € 42,6 εκατ. το 2015. Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε σε € 116,5 εκατ. έναντι € 117,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

EBITDA
Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 25,6 εκατ. έναντι € 29,6 εκατ. το 2015. Η μείωση του EBITDA το 2016 οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των μικτών κερδών προ αποσβέσεων κατά € 3,3 εκατ.

Καθαρά Αποτελέσματα
Τέλος, σε θετικό επίπεδο διαμορφώθηκαν τη χρήση 2016 τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία ανήλθαν σε κέρδη € 0,6 εκατ., παραμένοντας σταθερά σε σχέση με το 2015.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Σύμφωνα με τους όρους των νέων συμβάσεων, η αποπληρωμή έχει συμφωνηθεί σταδιακά έως το 2023, η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ προβλέπεται και διαγραφή μέρους των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η επίδραση των ανωτέρω όρων των δανειακών συμβάσεων θα αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2017.

Μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των δύο τελευταίων χρήσεων, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου για το 2017 -το οποίο αποτελεί έτος ορόσημο για την ΑΝΕΚ η οποία συμπληρώνει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας- είναι η διασφάλιση και βελτίωση της κερδοφορίας.

 

mitsotakis epitimos

Του Γιάννη Κωστάκη

Αρχές της δεκαετίας του 90. Την Ελλάδα κυβερνά η Μιμή με τους αστρολόγους και τις φιλενάδες της. Στο καφενείο της Βουλής μια μεγάλη παρέα από βουλευτές και δημοσιογράφους ψιλοκουβεντιάζουν.

lalos kanellos

του Κανέλλου Λάλου

«Με τον θάνατο σήμερα το πρωί του Κ. Μητσοτάκη έκλεισε ο κύκλος των πολιτικών ηγετών που σημάδεψαν την πορεία της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια.

to nisi pera apo tin akti

Η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος της Γιώτας Αγγελοπούλου "Το νησί πέρα από την ακτή / The island beyond thw coast" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Περιστέρια στο Δημοτικό
Κουφάρι βάρκας στην Πειραϊκή
Κρουαζιερόπλοια σε λιμάνι
Ο Ηλεκτρικός τη νύχτα