ΟΛΘ: Οριστικά προτιμητέος επενδυτής η ένωση των εταιρειών DIEP-Terminal Link-Βelterra

olth

Όπως έγραψε το Portnet το Σάββατο, η ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS» ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 

Η σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ έχει ως εξής:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση,αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που προσκόμισεο Πλειοδότης όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ανακήρυξε ομόφωνα την ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS» Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές".

cotommatae