Portnet - Η Πρώτη Πύλη για την Ναυτιλία και τον Πειραιά

Mon24042017

Last updateMon, 24 Apr 2017 9pm

Notice
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εκτός ευρώ, σημαίνει εκτός ΕΕ;

1 mardas dimitris

Του Δημήτρη Μάρδα*

Διλήμματα που θέτει μέρος του πολιτικού κόσμου και επιστημόνων, αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ και την ΕΕ είναι τα εξής. Το πρώτο, πιο ξεκάθαρο αναφέρεται στη διπλή έξοδο, δηλαδή τόσο από το ευρώ όσο και από την ΕΕ. Το δεύτερο, απομονώνει την αποχώρηση της χώρας από το ευρώ, μη εισάγοντας λοιπόν την υπόθεση της εξόδου από την ΕΕ.

Η θέση ότι κάποιο κράτος-μέλος μπορεί να παραμείνει εντός της ΕΕ αποχωρώντας από την ευρωζώνη, βασίζεται, κατά τους υποστηριχτές της, στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Στο άρθρο 50 της Συνθήκης σημειώνεται ειδικότερα, ότι «κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς κανόνες».

Γίνεται σαφές λοιπόν από τα προαναφερθέντα, ότι το θέμα της αποχώρησης είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών και μόνο, του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο ευρώ αποτελεί έκφραση ενισχυμένης συνεργασίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η απόρριψη των κανόνων που διέπουν μια τέτοια συνεργασία, δεν συνεπάγεται την αποχώρηση από την ΕΕ.
Η παραπάνω όμως ερμηνεία δεν είναι και η μόνη. Εξίσου, αν όχι πιο ισχυρή, φαίνεται η θέση κατά την οποία η αποχώρηση από το ευρώ μπορεί να οδηγήσει, στην έξοδο από την ΕΕ. Και αυτό προκύπτει τόσο από την ευάλωτη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα όσο από τη δεύτερη ανάγνωση κάποιων άρθρων της Συνθήκης.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει χρήση ενός ανύπαρκτου δικαιώματος, καθώς δεν προβλέπεται κάπου στις Συνθήκες, αυτού της αποχώρησης από το ευρώ.

Οι εταίροι μας όμως, μπορούν να δεχθούν το εν λόγω δικαίωμα αλλά υπό προϋποθέσεις, που θα θέσουν οι ίδιοι, έχοντας ως δεδομένο ότι μια τέτοια λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω απουσίας σχετικών διατάξεων.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Οι τελευταίες προσδιορίζονται από την οικονομική κατάσταση της όποιας ενδιαφερομένης χώρας. Ειδικότερα, μια χώρα, που φθάνει σε σημείο αποχώρησης από το ευρώ, χρειάζεται συνάλλαγμα για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της όπως π.χ. το εισαγωγικό της εμπόριο.

Με την αποχώρηση λοιπόν ενός κράτους μέλους από το ευρώ, η Κεντρική του Τράπεζα πρέπει να διαθέτει υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα. Στην περίπτωση αυτή, έχει πολλές πιθανότητες, εφόσον δεν παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ –στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των δικαιωμάτων του (άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας)– να αποχωρήσει από το ευρώ χωρίς την έξοδο από την ΕΕ.

Αν το κράτος έχει όμως έλλειψη συναλλάγματος, τότε μπορεί να αρχίσει το παζάρι της εξόδου από την ΕΕ, εξέλιξη που βασίζεται, εκτός των άλλων, και στο άρθρο 122 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Το άρθρο αυτό προβλέπει «υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση στην περίπτωση που κράτος μέλος… αντιμετωπίζει δυσκολίες… που εκφεύγουν από τον έλεγχο του». Η αποχώρηση από το ευρώ σε συνδυασμό με την έλλειψη συναλλάγματος μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ως έκτακτη με ελέγξιμη περίσταση.

Κάνοντας χρήση της λογικής που εισάγει αυτό το άρθρο της Συνθήκης, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ μπορούν να δώσουν την ακόλουθη λύση απέναντι σε μια οικονομία υπό κατάρρευση. Θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία (κατά το άρθρο 122 ή στο πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης) ανταλλάσσοντας την διευκόλυνση αυτή με την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, κάτι που ή ίδια χώρα θα αναγκαστεί να ζητήσει (κατά το άρθρο 50). Η προαναφερθείσα ερμηνεία μπορεί να είναι η κυρίαρχη αντίληψη της «υπό ορισμένους όρους χρηματοδότησης» του άρθρου 122.
Η άποψη αυτή ίσως ηχεί υπερβολική. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως πραξικόπημα και απαράδεκτη εξέλιξη, αφού κινείται εκτός του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Όπως όμως και αν χαρακτηρίζεται, δεν παύει από το να εκφράζει μια ρεαλιστική αντίληψη.

Δεν κρίνεται απαραίτητο να συζητήσουμε τις προεκτάσεις μιας τέτοιας επιλογής εξόδου από την ΕΕ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής (βλ. Τουρκία, Σκόπια κ.λπ) και όχι μόνο (βλ. ενισχύσεις εκ μέρους του κοινοτικού προϋπολογισμού), καθώς θεωρούνται αυτονόητες οι όποιες δυσμενείς της επιπτώσεις. Σε περίπτωση όμως ενός τέτοιου ατυχήματος, παύει να ισχύει η «ομπρέλα» που προσφέρει στη χώρα τόσο η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Βλ. παραδείγματος χάρη άρθρα 21 και 42), όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

* Ο Δημήτρης Μάρδας είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄Θεσσαλονίκης, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

21 Apr 2017 00:09
50 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967

της Εύης Καρακώστα

21 Απριλίου 1967 - Η Βουλή των Ελλήνων περικυκλωμένη απο τεθωρακισμένα του στρατού.

Read more...
17 Apr 2017 19:45
Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση!

του Ζαχαρία Ζούπη

Το Πάσχα πέρασε, μπήκαμε πια στους συνηθισμένους ρυθμούς και επιστρέφουν πια οι θεσμοί για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Read more...
14 Apr 2017 14:53
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα Λιπάσματα

Της Νίνας Κασιμάτη*   Όσοι έχουμε μεγαλώσει στο Πέραμα και το Κερατσίνι, γνωρίζουμε πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με το θαλάσσιο μέτωπο, και πώς διαπλάστηκε η κοινωνία μας εδώ σε σχέση με εκείνο. Είμαστε μεγαλωμένοι με το αίτημα, την ανάγκη και τους αγώνες να ανακτηθεί η άμεση πρόσβαση σε αυτό [ ... ]

Read more...
12 Apr 2017 21:02
Το ελληνικό εμπόριο πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά όχι και της αγοράς

Του Βασίλη Κορκίδη

Παρά τη καταρχήν συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς στο E.G. της 7ης Απριλίου στη Μάλτα, η αναβλητικότητα της αξιολόγησης επί πέντε μήνες έχει δημιουργήσει μία έντονη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στην αγορά.

Read more...
10 Apr 2017 22:46
Ευκαιρία το Brexit για την ελληνική Ναυτιλία

Του Βασίλη Κορκίδη

Με αφορμή την έναρξη του δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα, σχετικά με το ζήτημα του "Brexit" και τις συνέπειες που επιφέρει το εν λόγω γεγονός στην ελληνική οικονομία 
αλλά και τις ευκαιρίες, που παρουσιάζονται σε αυτήν, ιδιαίτερα στην ελληνική ναυτιλία, ο Πρόεδρος του Εμπορικού [ ... ]

Read more...
10 Apr 2017 13:23
Ολοταχώς προς εκλογές

Του Ζαχαρία Ζούπη

Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να υπήρξε η να ξαναϋπαρξει ποτέ Κυβέρνηση

Read more...
05 Apr 2017 09:30
Υπάρχει πολιτική λύση για να ξεφύγουμε από το τέλμα;

Του Ζαχαρία Ζούπη

Οι μέρες, οι βδομάδες, οι μήνες περνούν, τα Εurogroup περνούν και η αξιολόγηση δεν λέει να κλείσει. Όλη αυτή η πορεία της δήθεν διαπραγμάτευσης, θα μπορούσε πράγματι να ανεκδοτοποιηθεί, αν οι καταστάσεις δεν προδιαγράφονταν ήδη τραγικές για την Οικονομία και την χώρα. Γιατί πράγματι [ ... ]

Read more...
30 Mar 2017 20:57
Πειραιάς: Πρώτο λιμάνι, πρώτος προορισμός(;)

του Γιώργου Θεοδωρίδη*

Ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας μας. Είναι όμως και μια όμορφη πόλη. Μερικοί θα τη βρουν, πλέον, όχι και τόσο όμορφη. Περισσότεροι ίσως θα πουν ότι θέλουν να μετακομίσουν κάπου αλλού. Πιθανόν στα νότια προάστια, αλλά μακριά από το μποτιλιάρισμα που προκαλούν [ ... ]

Read more...
Other Articles

// Τα πιο Διαβασμενα

// RSS Feeds
// ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Portnet

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: 210 4515341
Fax : 210 4515316

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιδιοκτησία : ΠΛΕΥΣΙΣ ΕΠΕ

Γενική Διεύθυνση : Ελπίδα Γραμματικοπούλου 

Υπεύθυνος πωλήσεων - Διαφήμισης : Αλέξανδρος Βουλβουτζής,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">τηλ. : 6907 663616

Αρθρογράφοι : Τάσος Αβραντίνης, Γιώργος Θεοτοκάς, Δημήτρης Καπράνος, Γιάννης Καραλόγος, Αναγνώστης Κέντρος, Χάρης Μακρής, Δημήτρης Πουλακίδας 

Φωτογραφία /video : Δημήτρης Βρανάς - Γιώργος Χριστάκης 

Σύμβουλος Ανάπτυξης: Αλέξανδρος Πανίδης

Τεχνική υποστήριξη: Infomarine LTD

Νομικός Σύμβουλος : Λεωνίδας Κουτρουμάνος, Κολοκοτρώνη 72, Πειραιάς,  T.K. 185 35 - 2104111767   (Δ.Πειραιά, Ν. Αττικής)