Portnet - Η Πρώτη Πύλη για την Ναυτιλία και τον Πειραιά

Sat25022017

Last updateFri, 24 Feb 2017 7pm

Notice
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εκτός ευρώ, σημαίνει εκτός ΕΕ;

1 mardas dimitris

Του Δημήτρη Μάρδα*

Διλήμματα που θέτει μέρος του πολιτικού κόσμου και επιστημόνων, αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ και την ΕΕ είναι τα εξής. Το πρώτο, πιο ξεκάθαρο αναφέρεται στη διπλή έξοδο, δηλαδή τόσο από το ευρώ όσο και από την ΕΕ. Το δεύτερο, απομονώνει την αποχώρηση της χώρας από το ευρώ, μη εισάγοντας λοιπόν την υπόθεση της εξόδου από την ΕΕ.

Η θέση ότι κάποιο κράτος-μέλος μπορεί να παραμείνει εντός της ΕΕ αποχωρώντας από την ευρωζώνη, βασίζεται, κατά τους υποστηριχτές της, στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Στο άρθρο 50 της Συνθήκης σημειώνεται ειδικότερα, ότι «κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς κανόνες».

Γίνεται σαφές λοιπόν από τα προαναφερθέντα, ότι το θέμα της αποχώρησης είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών και μόνο, του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο ευρώ αποτελεί έκφραση ενισχυμένης συνεργασίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η απόρριψη των κανόνων που διέπουν μια τέτοια συνεργασία, δεν συνεπάγεται την αποχώρηση από την ΕΕ.
Η παραπάνω όμως ερμηνεία δεν είναι και η μόνη. Εξίσου, αν όχι πιο ισχυρή, φαίνεται η θέση κατά την οποία η αποχώρηση από το ευρώ μπορεί να οδηγήσει, στην έξοδο από την ΕΕ. Και αυτό προκύπτει τόσο από την ευάλωτη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα όσο από τη δεύτερη ανάγνωση κάποιων άρθρων της Συνθήκης.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει χρήση ενός ανύπαρκτου δικαιώματος, καθώς δεν προβλέπεται κάπου στις Συνθήκες, αυτού της αποχώρησης από το ευρώ.

Οι εταίροι μας όμως, μπορούν να δεχθούν το εν λόγω δικαίωμα αλλά υπό προϋποθέσεις, που θα θέσουν οι ίδιοι, έχοντας ως δεδομένο ότι μια τέτοια λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω απουσίας σχετικών διατάξεων.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Οι τελευταίες προσδιορίζονται από την οικονομική κατάσταση της όποιας ενδιαφερομένης χώρας. Ειδικότερα, μια χώρα, που φθάνει σε σημείο αποχώρησης από το ευρώ, χρειάζεται συνάλλαγμα για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της όπως π.χ. το εισαγωγικό της εμπόριο.

Με την αποχώρηση λοιπόν ενός κράτους μέλους από το ευρώ, η Κεντρική του Τράπεζα πρέπει να διαθέτει υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα. Στην περίπτωση αυτή, έχει πολλές πιθανότητες, εφόσον δεν παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ –στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των δικαιωμάτων του (άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας)– να αποχωρήσει από το ευρώ χωρίς την έξοδο από την ΕΕ.

Αν το κράτος έχει όμως έλλειψη συναλλάγματος, τότε μπορεί να αρχίσει το παζάρι της εξόδου από την ΕΕ, εξέλιξη που βασίζεται, εκτός των άλλων, και στο άρθρο 122 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Το άρθρο αυτό προβλέπει «υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση στην περίπτωση που κράτος μέλος… αντιμετωπίζει δυσκολίες… που εκφεύγουν από τον έλεγχο του». Η αποχώρηση από το ευρώ σε συνδυασμό με την έλλειψη συναλλάγματος μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ως έκτακτη με ελέγξιμη περίσταση.

Κάνοντας χρήση της λογικής που εισάγει αυτό το άρθρο της Συνθήκης, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ μπορούν να δώσουν την ακόλουθη λύση απέναντι σε μια οικονομία υπό κατάρρευση. Θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία (κατά το άρθρο 122 ή στο πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης) ανταλλάσσοντας την διευκόλυνση αυτή με την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, κάτι που ή ίδια χώρα θα αναγκαστεί να ζητήσει (κατά το άρθρο 50). Η προαναφερθείσα ερμηνεία μπορεί να είναι η κυρίαρχη αντίληψη της «υπό ορισμένους όρους χρηματοδότησης» του άρθρου 122.
Η άποψη αυτή ίσως ηχεί υπερβολική. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως πραξικόπημα και απαράδεκτη εξέλιξη, αφού κινείται εκτός του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Όπως όμως και αν χαρακτηρίζεται, δεν παύει από το να εκφράζει μια ρεαλιστική αντίληψη.

Δεν κρίνεται απαραίτητο να συζητήσουμε τις προεκτάσεις μιας τέτοιας επιλογής εξόδου από την ΕΕ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής (βλ. Τουρκία, Σκόπια κ.λπ) και όχι μόνο (βλ. ενισχύσεις εκ μέρους του κοινοτικού προϋπολογισμού), καθώς θεωρούνται αυτονόητες οι όποιες δυσμενείς της επιπτώσεις. Σε περίπτωση όμως ενός τέτοιου ατυχήματος, παύει να ισχύει η «ομπρέλα» που προσφέρει στη χώρα τόσο η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Βλ. παραδείγματος χάρη άρθρα 21 και 42), όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

* Ο Δημήτρης Μάρδας είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄Θεσσαλονίκης, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

22 Feb 2017 00:06
Μέτωπο λογικής, μια μεγάλη εθνική ανάγκη

του Ζαχαρία Ζούπη

Όποιοι είχαν ψευδαισθήσεις για πρόωρες εκλογές, για αντίσταση του ΣΥΡΙΖΑ στους δανειστές έστω για να σώσει ότι σώζεται από την κατάρρευσή του η ότι θα κάνει κάποιο δημοψήφισμα, πιάστηκαν «αδιάβαστοι« για άλλη μια φορά αδιάβαστοι. Πέφτουν μόνιμα στην επικοινωνιακή παγίδα [ ... ]

Read more...
18 Feb 2017 09:30
Όταν το

του Δημήτρη Διαμαντίδη, B' Πειραιά

Παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά πολυ περισσότερο την πορεια της "διαπραγμάτευσης" και την γενικότερη κατάντια του τόπου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου.

1/ Ειναι αδήριτη ανάγκη ο σχηματισμός μιας μεγάλης, σύγχρονης, ριζοσπαστικής [ ... ]

Read more...
15 Feb 2017 13:17
Εκτός ευρώ, σημαίνει εκτός ΕΕ;

Του Δημήτρη Μάρδα*

Διλήμματα που θέτει μέρος του πολιτικού κόσμου και επιστημόνων, αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ και την ΕΕ είναι τα εξής. Το πρώτο, πιο ξεκάθαρο αναφέρεται στη διπλή έξοδο, δηλαδή τόσο από το ευρώ όσο και από την ΕΕ. Το δεύτερο, απομονώνει την αποχώρηση της χώρας από [ ... ]

Read more...
13 Feb 2017 21:05
Ο Πειραιάς δεν πρόκειται να γίνει η χαβούζα της Αττικής

Του Δημήτρη Καρύδη

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο κ.Βορίδης και ζητά να έρχονται τα λύμματα του Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλλεια.

Είναι εξοργιστικό και θλιβερό ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ να συμπεριφέρεται ως ωμός πολιτικάντης και μαυρογιαλούρος γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια το [ ... ]

Read more...
12 Feb 2017 18:20
Η μάχη κατά του λαϊκισμού πρέπει να δοθεί μέχρι τέλους

Του Ζαχαρία Ζούπη

Στην Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Χ. Βερναρδάκης δήλωνε πριν λίγες μέρες μιλώντας στην Θεσσαλονίκη , ότι «οι εκλογές του 2019 θα είναι οι πιο πολωτικές στην Ιστορία της χώρας». Θα έλεγα ότι είναι μια περίεργη δήλωση, γιατί ο κ. Βερναρδάκης δεν είναι Καρανίκας. Δημοσκόπος- επικοινωνιολόγος [ ... ]

Read more...
08 Feb 2017 19:48
Ο ιός που μολύνει τη χώρα

Του Τάσου Ι. Αβραντίνη*

Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε πολύ γρήγορα ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν είναι από οποιαδήποτε άποψη βιώσιμο η κατάρρευση της οικονομίας θα συμβεί ό,τι κι αν πράξει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι αμείλικτα:

‒ Στο τέλος του 2016 ο αριθμός των [ ... ]

Read more...
06 Feb 2017 11:51
Η Αριστερά μέσα από τα μάτια του…

Του Μίλτου Κλαπαδάκη

‘Κυριάκο γερά να πέσει η Αριστερά’…..αυτό το σύνθημα άκουσε πριν λίγες ημέρες στη Μυτιλήνη από νεολαίους της Δεξιάς και ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο του.
Ένα δάκρυ καυτό, που κατευθύνθηκε στην καρδιά του και του έκανε πληγή…
Γιατί, όσο κι αν δεν ήθελε να το παραδεχτεί, [ ... ]

Read more...
01 Feb 2017 20:13
Εν αρχή η πολιτική και άνευ αυτής, ουδέν

της Ντόρας Τσικαρδάνη*

Με διαρκώς μειούμενο ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εξελίξεις για τη συγκρότηση της κεντροαριστεράς. Η φάση θυμίζει βελόνα κολλημένη σε πολυκαιρισμένο δίσκο, ενώ στα διπλανά decks ανεβαίνει η ένταση συνεχώς. Μονολεκτικό ανέκδοτο.

Το αίτημα που προτάσσεται είναι κατ’ αρχήν [ ... ]

Read more...
Other Articles

// Τα πιο Διαβασμενα

// RSS Feeds
// ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Portnet

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: 210 4515341
Fax : 210 4515316

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιδιοκτησία : ΠΛΕΥΣΙΣ ΕΠΕ

Γενική Διεύθυνση : Ελπίδα Γραμματικοπούλου 

Υπεύθυνος πωλήσεων - Διαφήμισης : Αλέξανδρος Βουλβουτζής,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">τηλ. : 6907 663616

Αρθρογράφοι : Τάσος Αβραντίνης, Γιώργος Θεοτοκάς, Δημήτρης Καπράνος, Γιάννης Καραλόγος, Αναγνώστης Κέντρος, Χάρης Μακρής, Δημήτρης Πουλακίδας 

Φωτογραφία /video : Δημήτρης Βρανάς - Γιώργος Χριστάκης 

Σύμβουλος Ανάπτυξης: Αλέξανδρος Πανίδης

Τεχνική υποστήριξη: Infomarine LTD

Νομικός Σύμβουλος : Λεωνίδας Κουτρουμάνος, Κολοκοτρώνη 72, Πειραιάς,  T.K. 185 35 - 2104111767   (Δ.Πειραιά, Ν. Αττικής)