Portnet - Η Πρώτη Πύλη για την Ναυτιλία και τον Πειραιά

Mon27032017

Last updateSun, 26 Mar 2017 3pm

Notice
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εκτός ευρώ, σημαίνει εκτός ΕΕ;

1 mardas dimitris

Του Δημήτρη Μάρδα*

Διλήμματα που θέτει μέρος του πολιτικού κόσμου και επιστημόνων, αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ και την ΕΕ είναι τα εξής. Το πρώτο, πιο ξεκάθαρο αναφέρεται στη διπλή έξοδο, δηλαδή τόσο από το ευρώ όσο και από την ΕΕ. Το δεύτερο, απομονώνει την αποχώρηση της χώρας από το ευρώ, μη εισάγοντας λοιπόν την υπόθεση της εξόδου από την ΕΕ.

Η θέση ότι κάποιο κράτος-μέλος μπορεί να παραμείνει εντός της ΕΕ αποχωρώντας από την ευρωζώνη, βασίζεται, κατά τους υποστηριχτές της, στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Στο άρθρο 50 της Συνθήκης σημειώνεται ειδικότερα, ότι «κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς κανόνες».

Γίνεται σαφές λοιπόν από τα προαναφερθέντα, ότι το θέμα της αποχώρησης είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών και μόνο, του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο ευρώ αποτελεί έκφραση ενισχυμένης συνεργασίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η απόρριψη των κανόνων που διέπουν μια τέτοια συνεργασία, δεν συνεπάγεται την αποχώρηση από την ΕΕ.
Η παραπάνω όμως ερμηνεία δεν είναι και η μόνη. Εξίσου, αν όχι πιο ισχυρή, φαίνεται η θέση κατά την οποία η αποχώρηση από το ευρώ μπορεί να οδηγήσει, στην έξοδο από την ΕΕ. Και αυτό προκύπτει τόσο από την ευάλωτη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα όσο από τη δεύτερη ανάγνωση κάποιων άρθρων της Συνθήκης.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει χρήση ενός ανύπαρκτου δικαιώματος, καθώς δεν προβλέπεται κάπου στις Συνθήκες, αυτού της αποχώρησης από το ευρώ.

Οι εταίροι μας όμως, μπορούν να δεχθούν το εν λόγω δικαίωμα αλλά υπό προϋποθέσεις, που θα θέσουν οι ίδιοι, έχοντας ως δεδομένο ότι μια τέτοια λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω απουσίας σχετικών διατάξεων.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Οι τελευταίες προσδιορίζονται από την οικονομική κατάσταση της όποιας ενδιαφερομένης χώρας. Ειδικότερα, μια χώρα, που φθάνει σε σημείο αποχώρησης από το ευρώ, χρειάζεται συνάλλαγμα για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της όπως π.χ. το εισαγωγικό της εμπόριο.

Με την αποχώρηση λοιπόν ενός κράτους μέλους από το ευρώ, η Κεντρική του Τράπεζα πρέπει να διαθέτει υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα. Στην περίπτωση αυτή, έχει πολλές πιθανότητες, εφόσον δεν παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ –στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των δικαιωμάτων του (άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας)– να αποχωρήσει από το ευρώ χωρίς την έξοδο από την ΕΕ.

Αν το κράτος έχει όμως έλλειψη συναλλάγματος, τότε μπορεί να αρχίσει το παζάρι της εξόδου από την ΕΕ, εξέλιξη που βασίζεται, εκτός των άλλων, και στο άρθρο 122 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Το άρθρο αυτό προβλέπει «υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση στην περίπτωση που κράτος μέλος… αντιμετωπίζει δυσκολίες… που εκφεύγουν από τον έλεγχο του». Η αποχώρηση από το ευρώ σε συνδυασμό με την έλλειψη συναλλάγματος μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ως έκτακτη με ελέγξιμη περίσταση.

Κάνοντας χρήση της λογικής που εισάγει αυτό το άρθρο της Συνθήκης, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ μπορούν να δώσουν την ακόλουθη λύση απέναντι σε μια οικονομία υπό κατάρρευση. Θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία (κατά το άρθρο 122 ή στο πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης) ανταλλάσσοντας την διευκόλυνση αυτή με την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, κάτι που ή ίδια χώρα θα αναγκαστεί να ζητήσει (κατά το άρθρο 50). Η προαναφερθείσα ερμηνεία μπορεί να είναι η κυρίαρχη αντίληψη της «υπό ορισμένους όρους χρηματοδότησης» του άρθρου 122.
Η άποψη αυτή ίσως ηχεί υπερβολική. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως πραξικόπημα και απαράδεκτη εξέλιξη, αφού κινείται εκτός του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Όπως όμως και αν χαρακτηρίζεται, δεν παύει από το να εκφράζει μια ρεαλιστική αντίληψη.

Δεν κρίνεται απαραίτητο να συζητήσουμε τις προεκτάσεις μιας τέτοιας επιλογής εξόδου από την ΕΕ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής (βλ. Τουρκία, Σκόπια κ.λπ) και όχι μόνο (βλ. ενισχύσεις εκ μέρους του κοινοτικού προϋπολογισμού), καθώς θεωρούνται αυτονόητες οι όποιες δυσμενείς της επιπτώσεις. Σε περίπτωση όμως ενός τέτοιου ατυχήματος, παύει να ισχύει η «ομπρέλα» που προσφέρει στη χώρα τόσο η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Βλ. παραδείγματος χάρη άρθρα 21 και 42), όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

* Ο Δημήτρης Μάρδας είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄Θεσσαλονίκης, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

22 Mar 2017 20:34
Οι κακόγουστες φιέστες του κ. Σπίρτζη δεν μπορούν να συγκαλύψουν την ανικανότητα της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Του Δημήτρη Καρύδη

Ο κ.Σπίρτζης κατέβηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Πειραιά (στα Μανιάτικα) για να παρευρεθεί στη έλευση του Μετροπόντικα στον υπό κατασκευή σταθμό του Μετρό.
Η κακόγουστη φιέστα που έστησε εκεί όμως, δεν είναι δυνατόν να συγκαλύψει την ανικανότητα της κυβέρνησής του.

Το [ ... ]

Read more...
17 Mar 2017 18:06
Η συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας και η εξάντληση των ΜμΕ της αγοράς στο επίκεντρο της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της ΕΣΕΕ

Του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου της ΕΣΕΕ

Κάθε σύγκριση στο εμπόριο και συρρίκνωση, κάθε αριθμητική μεταβολή στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από αρνητικό πρόσημο. Όλα τα αρνητικά στοιχεία της αγοράς είναι δυστυχώς αποτέλεσμα της αναβλητικότητας, της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας [ ... ]

Read more...
14 Mar 2017 12:30
Είναι πια και ηθικά υπόλογοι...

του Ζαχαρία Ζούπη

Σειρά κυβερνητικών στελεχών καταφεύγουν στην τακτική της ηθικολογίας ,όταν αισθάνονται την πολιτική απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει η Κυβέρνηση ριζοσπαστικής εθνικολαικίστικής Αριστεράςκαι τραμπικής ακροδεξιάς. Κάθε φορά που παίρνει τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στην [ ... ]

Read more...
11 Mar 2017 20:39
Δρομολόγηση πρότυπου εμπορικού σκάφους στο Αιγαίο για εκπαιδευτικούς πλόες

Η είδηση από τον χαιρετισμό του καπ. Παναγιώτη Τσάκου σε Ημερίδα για τη Ναυτιλία

Μια σημαντική είδηση ανέδειξε η Ημερίδα για τη ναυτιλία στο Ομήρειο, που οργάνωσαν τα "Ναυτικά χρονικά" την Παρασκευή 10 Μαρτίου καθώς ενώπιον δεκάδων Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού ναυτικού και φοιτητών του [ ... ]

Read more...
09 Mar 2017 15:51
Γ.Αρβανιτίδης: Να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις πλοηγών στον ΟΛΘ

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τη μέρα που το Υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε ότι σχεδιάζει την πλήρωση των κενών θέσεων πλοηγών στον ΟΛΘ και μέχρι σήμερα καμία διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για το λόγο αυτό ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης [ ... ]

Read more...
08 Mar 2017 09:29
Αισιοδοξούμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε

Δήλωση της Εύης Καρακώστα για της Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Στην πορεία της κοινωνίας για την ισότητα, την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν οι μακρόχρονοι αγώνες του γυναικείου κινήματος που κατοχύρωσαν τα αυτονόητα δικαιώματά μας.

Στη χώρα μας, που [ ... ]

Read more...
07 Mar 2017 09:44
Από τη Συρία στην Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων

Του Νίκου Δελαγραμμάτικα

Στις 8 Μαρτίου, ο Χοζέφα Αχμάντ Χαζντίμπο, κλείνει 24 χρόνια ζωής. Ο τελευταίος χρόνος, ωστόσο, ήταν, κυριολεκτικά, ξεχωριστός για εκείνον και αναμφίβολα, θα μείνει αξέχαστος....Για μια ζωή...

Για τον ποδοσφαιριστή από την Συρία, που διαπρέπει με την νεοσύστατη Αθλητική [ ... ]

Read more...
02 Mar 2017 22:19
Καρύδης για μετρό: Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εγκληματούν κατά του Πειραιά

Ο Δημήτρης Καρύδης, πρώην βουλευτής Α΄ Πειραιά και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης, την ενίσχυση του τουρισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, είναι η κατασκευή της γραμμής 3 του Μετρό [ ... ]

Read more...
Other Articles

// Τα πιο Διαβασμενα

// RSS Feeds
// ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Portnet

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: 210 4515341
Fax : 210 4515316

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιδιοκτησία : ΠΛΕΥΣΙΣ ΕΠΕ

Γενική Διεύθυνση : Ελπίδα Γραμματικοπούλου 

Υπεύθυνος πωλήσεων - Διαφήμισης : Αλέξανδρος Βουλβουτζής,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">τηλ. : 6907 663616

Αρθρογράφοι : Τάσος Αβραντίνης, Γιώργος Θεοτοκάς, Δημήτρης Καπράνος, Γιάννης Καραλόγος, Αναγνώστης Κέντρος, Χάρης Μακρής, Δημήτρης Πουλακίδας 

Φωτογραφία /video : Δημήτρης Βρανάς - Γιώργος Χριστάκης 

Σύμβουλος Ανάπτυξης: Αλέξανδρος Πανίδης

Τεχνική υποστήριξη: Infomarine LTD

Νομικός Σύμβουλος : Λεωνίδας Κουτρουμάνος, Κολοκοτρώνη 72, Πειραιάς,  T.K. 185 35 - 2104111767   (Δ.Πειραιά, Ν. Αττικής)