Υποθαλάσσιος αγωγός σύνδεσης της Αίγινας με το δίκτυο ΕΥΔΑΠ

ypothalassios aiginas map

Το έργο θα εκτελεστεί από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.Στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων ανοίχθηκαν την Δευτέρα 10 Ιουλίου οι οικονομικές προσφορές για τον μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου της υδροδότησης της Αίγινας με νερό της ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από την Σαλαμίνα.
Μία συλλογική προσπάθεια ετών εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Κωνσταντινίδης Α.Ε.», με έκπτωση 32% περίπου.
Το επόμενο βήμα είναι να περάσει το έργο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπογραφεί η σύμβαση με τον μειοδότη εντός του 2017.
Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου, αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα του έργου, το υιοθέτησαν από την πρώτη στιγμή, εντάσσοντας το στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Το έργο αυτό, που είναι το μεγαλύτερο του είδους, θα εκτελεστεί από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

cotommatae